Project CategorieReparaties-Verbouwing

Vele duizenden schepen van vele nationaliteiten hebben in de loop van de jaren de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor een reparatie, verbouwing, onderhoud of dokbeurt bezocht. Op 20 januari 1981 vond de 15.000ste scheepsdokking plaats; de eerste was op 12 augustus 1903 en de werf ging op 6 april 1983 failliet. Dat betekent dus 80 jaar lang gemiddeld bijna 200 scheepsdokkingen per jaar. En dat zijn nog alleen maar de dokkingen, dus niet al die uitgevoerde reparaties met het schip afgemeerd aan de kade. Een compleet overzicht van de tienduizenden werfbezoeken door schepen aan de RDM zal dus – zelfs bij benadering – niet mogelijk zijn. Inmiddels zijn er 620 ingevoerd (26-3-2023). Gelukkig zit men ook bij het Stadsarchief Rotterdam niet stil waaruit vele nieuwe/ oude foto’s kunnen worden gedownload.
Hieronder wordt slechts de terloops gevonden informatie hierover, gerangschikt naar jaar van uitvoering, weergegeven. Tevens is hier ook de nieuwbouw – of delen daarvan – en de offshore aktiviteiten zonder een RDM-bouwnummer geplaatst. Het geheel geeft heel goed de veelzijdigheid van het toenmalige bedrijf weer.

Bouwnummer RDM-292, s.s. “Kara”, 1955, tanker.

Foto boven: 15-11-1955. Proefvaart Tanker s.s. “Kara” (1955) van N.V. Petroleum Maatschappij “La Corona” (Shell Tankers), Den Haag. Scheepswerf: RDM. Opdrachtgever: N.V. Petroleum Maatschappij “La Corona”, Den Haag. Tonnage: 12146 brt,

Lees meer