“Zenetia”, tanker, 1967, aanvaring.

Foto boven: De door een aanvaring beschadigde tanker “Zenatia”, voor een snelle noodreparatie bij de RDM.

Een vluggertje in het weekend. 
Om ongeveer vijf uur in de ochtend van zaterdag 25 november 1967 had het binnenvarende tankschip “Zenatia” een aanvaring met het motorschip “Stubbenkammer” voor de mond van de Nieuwe Waterweg. Het Oostduitse schip zonk, de tanker van Shell Engeland kreeg plaatschade. Toen het telexbericht over de aanvaring bij de RDM binnenkwam werd snel besloten ter plaatse poolshoogte te nemen. 
De tanker (66.350 ton deadweight, 841 voet lang, 105 voet breed, holte 57 voet), lag afgemeerd bij pier 102 in Europoort. Assistent bedrijfsleider J. Wissekerke van de afd. reparatie ging aan boord en bood de kapitein onze diensten aan. Deze wist echter nog niet hoe de schade – een gat aan de bovenkant van de neus en wat deuken – moest worden hersteld. Na overleg met een vertegenwoordiger van de maatschappij uit Engeland en de Nederlandse agent werd de heer Wissekerke ’s middags gevraagd weer aan boord te komen. 
Een volledige reparatie zou te veel tijd kosten. Daarmee wilde men wachten tot de eerstvolgende dokbeurt. Het gat moest echter gedicht worden en wel zo snel mogelijk. 
Na onderling overleg werd besloten het schip na het lossen naar de werf te halen. Temeer daar de RDM de garantie gaf, dat in dat geval maandag weer zou kunnen worden gevaren. Zaterdagavond gingen de heer Wissekerke en baas Van den Adel op stap om de nodige mensen om medewerking te vragen. Het kostte geen moeite ijzerwerkers en lassers te vinden. Zondagochtend om 7.30 uur stond een ploeg van zes man met de bazen T. v.d. Berg en L. Oudenaarde aangetreden. Toen de Zenatia “afmeerde” lag al het materiaal gereed en stond de kraan op kraanbaan 13 klaar. Onmiddellijk werd onder de neus een stelling aangebracht. Om 16.30 uur was de plaat er voor gehecht en voor 19.00 uur was alles afgelast en de stelling verdwenen. 
“A very quick job”, zei de kapitein en hij maakte dankbaar van de gelegenheid gebruik en vertrok al om 24 uur. Normaal zou de “Zenatia” zondagochtend 8 uur zijn gelost en vertrokken. Het oponthoud bedroeg dus maar zestien uur. 
Het aanbrengen van een plaat van twee bij anderhalve meter is natuurlijk geen groot karwei. Dat het gat in het weekend met stortregens in zo korte tijd werd gedicht betekende voor de werf echter een brok goodwill kweken. 
Kraanbaan 13 was overigens maar net vrij. Donderdag, vrijdag en zaterdag voor de komst van de “Zenatia” werd in ijltempo een reparatie uitgevoerd aan de ankerkluizen van de tanker “Narica”. Het schip – van Shell Duitsland – trok ieders aandacht. Geen wonder gezien de maten: 115.000 ton dwt, 870 voet lang, 138 voet breed, holte 64,4 voet. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1967) 

Omschrijving:
Om ongeveer vijf uur in de ochtend van zaterdag 25 november 1967 had het binnenvarende tankschip “Zenatia” een aanvaring met het motorschip “Stubbenkammer” voor de mond van de Nieuwe Waterweg. De “Stubbenkammer” zonk, één bemanningslid kwam om het leven. 
De “Zenatia” kreeg een gat aan de bovenkant van de neus. Een volledige reparatie zou te veel tijd kosten. Het gat moest echter gedicht worden en wel zo snel mogelijk. 
Zondagochtend om 7.30 uur stond een ploeg van zes man klaar toen het schip bij de RDM aankwam en om 19.00 uur was de klus geklaard. 

Citaten:
– www.geheugenvannederland.nl: 
… … HOEK VAN HOLLAND. 
Na een aanvaring met de Britse tanker “Zenatia” is vanmorgen het Oostduitse schip “Stubbenkammer” voor de Nieuwe Waterweg gezonken. 28 van de 29 opvarenden konden door de loodsboot “Rigel” veilig aan land worden gebracht. In het gebouw van het Groene Kruis werden de overlevenden van droge kleren voorzien. … …

Artikelen:
– Een vluggertje in het weekend”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, december 1967, blz. 5-6: PB-1967-12.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.