“YP-408”, 1986, gemodificeerd.

Foto boven: 5-6-1986 op het terrein van de RDM.