“Vulcan II” Dok, 1929 – 1929, drijvend droogdok.

Foto boven: Het in Hamburg aangekochte drijvend droogdok “Vulcan II” op weg naar Rotterdam.

Tonnage: 11.000 ton. 
Hoofdafmetingen: L = 160 m. 

Historie: 
De RDM heeft in 1929 van de Vulcan Werft in Hamburg het droogdok “Vulcan II” van 11.000 ton gekocht voor haar NW-werf om de dokcapaciteit daar te vergroten. Het dok zou door de zeeslepers “Witte Zee” en “Humber” van L. Smit & Co naar Schiedam worden versleept, maar is daar nooit aangekomen. Tijdens een orkaanachtige storm op de Noordzee, brak het dok ten Noorden van Terschelling op 7 december 1929 in tweeën en is toen gezonken op positie 54°26′ NB en 04°32′ OL. Twee van de tien runners aan boord van het dok hebben hierbij jammerlijk het leven verloren. 
In 1929 werden er bijna 300 schepen bij de NW gedokt. Dit dok, weliswaar verzekerd op de Hamburgse beurs, zal men derhalve aan het begin van de 30-er jaren toch wel node gemist hebben. Maar de snel verslechterende economische ontwikkelingen waren waarschijnlijk reden voor de RDM om niet direct daarna naar een vervangend drijvend droogdok op zoek te gaan. 

Citaten: 
– scyedam.delinea.nl: 
… … 04-12-1929: De Rotterdamsche Droogdok Mij. heeft in Hamburg een droogdok gekocht van 11.000 ton, bestemd voor Scheepsbouw Mij. “Nieuwe Waterweg” in de Wilhelminahaven. Het dok wordt van Hamburg naar Schiedam versleept en wordt over enkele dagen verwacht. … … 
– scyedam.delinea.nl: 
… … 08-12-1929: Het voor de Scheepsbouw Mij. “Nieuwe Waterweg” aangekochte droogdok van 11.000 ton, dat door de zeeslepers “Witte Zee” en “Humber” naar Schiedam werd versleept, is tijdens een orkaanachtige storm ter hoogte van Terschelling in tweeën gebroken en gezonken. Twee runners van L. Smit & Co hebben hierbij de dood gevonden. … … 
– scyedam.delinea.nl: 
… … 18-01-1930: De krant meldt dat er in 1929 in Schiedam 868 zeeschepen arriveerden. Hiervan waren er 205 om te dokken bij Wilton en 299 om te dokken bij de Nieuwe Waterweg. … … 
– 1902-1952, Een Halve Eeuw Droogdok, blz. 108: 
… … Een tweede tegenslag was de noodlottige ondergang van een te Hamburg aangekocht dok, dat begin December van het reeds genoemde jaar (1929) gedurende het vervoer naar de werf op 30 mijlen van Terschelling bij hevig stormweer in volle zee zijn graf in de golven vond. Twee mannen gingen bij de vervulling van hun plicht met het dok ten onder. … …

Bronnen:
– 1902-1952, “Een Halve Eeuw ‘Droogdok'”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.