Vuilverbradingscentrale, 1973, Duiven – Arnhem.

Foto boven: De vuilverbrandingscentrale Duiven bij Arnhem. 

RDM/HVO boekt opnieuw vuilverbrandingsinstallatie. 
De RDM en Havenbedrijf “Vlaardingen-Oost”, die samen een kombinatie vormen voor de levering van vuilverbrandingsinstallaties, hebben de definitieve opdracht ontvangen voor de vuilverbrandingsinstallatie van de agglomeratie Arnhem. De bouw van deze installatie vergt een investering van ca. 27 miljoen gulden. 
De vuilverbranding wordt gevestigd in de gemeente Duiven en krijgt een kapaciteit van 36 ton per uur, verdeeld over drie ovens. De bunkerruimte van 45 x 9 meter telt 9 inrijopeningen en wordt voorzien van 2 halfautomatische kranen met een hefvermogen van 8 ton elk. De installatie wordt uitgerust met een schaar voor het verkleinen van grof vuil, zoals meubelen, koelkasten, etc. De eigenlijke verbranding vindt plaats op een walsenrooster “systeem Düsseldorf”, waarvan de RDM en HVO gezamenlijk licentiehouders zijn. De rookgassen worden door elektrofilters gezuiverd. De RDM en HVO hebben de engineering van dit projekt opgedragen aan Delta Engineering N.V. te Rotterdam, die evenals de RDM deel uitmaakt van de RSV-Groep. 
De vuilverbranding Arnhem betekent voor de kombinatie RDM/HVO reeds de tweede opdracht. Eerder verwierf de kombinatie opdracht voor de vuilverbranding Botlek, waarmee een bedrag is gemoeid van 200 miljoen gulden. Inmiddels zijn van laatstgenoemde installatie 3 van de 6 ovens met een kapaciteit van 20 ton per uur reeds opgestart, terwijl binnenkort de turbines van de aan de vuilverbranding gekoppelde elektrische centrale in bedrijf zullen worden gesteld. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1972) 

Omschrijving: 
De RDM en Havenbedrijf “Vlaardingen-Oost”, die samen een kombinatie vormen voor de levering van vuilverbrandingsinstallaties, hebben de definitieve opdracht ontvangen voor een vuilverbrandingsinstallatie in de gemeente Duiven. Deze krijgt een kapaciteit van 36 ton per uur, verdeeld over drie ovens. De bunkerruimte van 45 x 9 meter telt 9 inrijopeningen en wordt voorzien van 2 halfautomatische kranen met een hefvermogen van 8 ton elk. 

Artikelen: 
– RDM/HVO boekt opnieuw vuilverbrandingsinstallatie, Nieuws van de RDM, december 1972, blz 4: PB-1972-12.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.