Vrachtschip s.s. “Nicolas”, 1951, dokbeurt.

Foto boven: Het Griekse vrachtschip s.s. “Nicolas”, het 1000e schip in Dok IV op 30 augustus 1951.

Het 1000e schip in dok IV.
Toen onze sleepboten met het Griekse s.s. “Nicolas” kwamen aansjouwen was dok IV, zoals altijd wanneer er een schip moet dokken, gezakt. Door het opendraaien van de afsluiters liep het Maaswater in de 32 tanks. 
De eerste maal dat dit gebeurde was dit een bijzonderheid. Zou alles wel functionneren zoals dat door de technici was berekend? Een bevestigend antwoord kunnen we geven als we bedenken dat op 30 Augustus 1951 de “Nicolas” het 10000e schip was dat in Dok IV werd opgenomen. 
De eerste “klant” verscheen al spoedig met de indienststelling van het dok in 1933. Het was de Shell tanker “Merula”. Van die tijd af heeft het dok zeer vele schepen opgenomen voor reparatie en onderzoek. 
Tot het uitbreken van de oorlog in Mei 1940 bedroeg het aantal door Dok IV gedokte schepen 498. 
Gedurende deze oorlog, d.w.z. van Mei 1940 tot September 1944, zijn er slechts 43 schepen in gedokt. Dit lage aantal is een bewijs van de slapte, die er toen gedurende de bezetting heerste. 
Lange tijd is Dok IV buiten werking geweest tengevolge van de vernielingen tijdens de bezetting. 
Op 22 September 1944 werd het door springladingen, die in de tanks en tussen de instrumenten waren aangebracht, naar de bodem van de Dokhaven gejaagd en na de bevrijding in jammerlijke toestand aangetroffen. 
Met vereende krachten is men erin geslaagd het dok te herstellen, zodat het op 6 September 1945 met het dokken van het eerste schip na de oorlog, het Britse s.s. “Laomedon”, weer in dienst kwam. 
Korte onderzoekingen, maar ook langdurige reparaties zijn er in de afgelopen jaren in Dok IV verricht, o.a. de “Algol”, die er 3 maanden in “zat” en de “Bali”, die voor een half jaar op het droge lag. 
Ook zijn er vaste klanten, o.a. de “dijk”-boten van de H.A.L., de Lloyd-schepen en vooral Noorse tankers, die al heel wat keren voor reparatie of voor “knippen en scheren” zijn drooggelegd. 
Sinds de “Nicolas” hebben er al weer verscheidene schepen gedokt. De dokmachinist turft weer zorgvuldig, opdat hij straks een belangrijk hoger “rondgetal” zal hebben geteld. We hopen dat dit spoedig zal zijn. 
(Bron: “De Wekker”, september 1951) 

Omschrijving:
Het Griekse vrachtschip s.s. “Nicolas” was op 30 augustus 1951 het 1000e schip dat dokte in Dok IV. 

Citaten:

Artikelen:
– Het 1000e schip in Dok IV, personeelsblad “De Wekker”, september 1951, blz. 2: PB-1951-09.pdf.

Bronnen: 
Stadsarchief Rotterdam.