Vakopleiding RDM, 1965, schoolverlaters.

Foto boven: Een jonge werknemer van de RDM, rond 1965 bezig met zijn vakopleiding aan de Bedrijfsschool.

GAAT UW ZOON DIT JAAR DE SCHOOL VERLATEN? 
Dan is de leiding van onze afdeling BEDRIJFSSCHOOL EN ONDERWIJS gaarne bereid u alle gewenste inlichtingen te verschaffen over de mogelijkheden van een VAKOPLEIDING in ons bedrijf. 

Omschrijving:
In aanmerking komen jongens die de LTS, het VGLO of de LO gaan verlaten en minstens 14 jaar zijn. Ook de leerlingen die enkele jaren ULO, of de HBS hebben bezocht komen hiervoor in aanmerking. 
Uit onderstaande vakken kan een keuze worden gemaakt: 
SMID, VORMER, PIJPBEWERKER, METAALBEWERKER IN DE SCHEEPSBOUW, PLAATCONSTRUCTIE-WERKER (apparatenbouw), PLAATWERKER, DRAAIER, FREZER, KOTTERAAR, SCHAVER, MACHINEBANK-WERKER en ELEKTRICIEN. 
De opleiding valt onder het leerlingenstelsel van de Stichting Bemetel, uitgezonderd de opleiding tot electrciën, die onder auspiciën van de VEV geschiedt. Alle leerlingen ontvangen naast praktijkonderwijs ook onderricht in de theoretische en algemeen vormende vakken. 
De leiding van de afd. Bedrijfsschool en Onderwijs is gevestigd in het Dokkantoor, ingang zuidzijde. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1965) 

Artikelen:
– Interne advertentie, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juni 1965, blz. 16: PB-1965-06.pdf
– Interne advertentie, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, augustus 1965, blz. 16: PB-1965-08.pdf
– Met het oog op de Toekomst, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, mei 1966, blz. 2-4: PB-1966-05.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.