Twaalf stoommachine-installaties, 1925, rekening derden.

Foto boven: Een stoommachine-installatie.

Omschrijving:
Door de RDM werden in 1925 vier dubbel-schroef stoommachine-installaties, elk groot 1500 I.P.K., zeven triple expansie machine-installaties, respectievelijk 1200, 1800, 1400, 1400, 900, 2400 en 1000 I.P.K. en een triple-expansie machine-installatie met 2 L.D. cylinders van 2800 I.P.K. geleverd. 
Aan het eind van 1925 waren nog onder handen drie stoommachine-installaties, respectievelijk een triple expansie machine van 1900 I.P.K., een dubbel compound kleppenmachine van 1800 I.P.K. en een quadruple machine van 4800 I.P.K. 

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1925.