Turbine-installaties, 1954, Pametrada licentie.

Foto boven: Een scheepsturbine-installatie van 7500 apk, gebouwd onder Pametrada licentie, op de proefstand.

Omschrijving:
Nieuwbouwnummer RDM-285 (Shell tanker s.s. “Katelysia”, 1954) was het eerste door de RDM gebouwde schip met Pametrada stoomturbines. Deze turbines werden echter nog door Werkspoor vervaardigd. 
De bouwnummers 287, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 301 en 302 zouden in deze met RDM machines volgen. PAMETRADA is een afkorting van: Parsons And Marine Engineering Turbine Research And Development Association, zie “Artikelen” hieronder. 
Overigens betekent de naam Pametrada-turbine geen bepaald systeem, zoals Zoelly, Parsons of Curtis. Het zijn slechts turbines die door Pametrada zijn ontworpen en waarbij verder een willekeurig systeem kan worden toegepast. 

Artikelen:
– The Structure of British Industry – a Symposium, Cambridge University Press, 1958, deel 1, blz. 113: 
285-PametradaCambridge.pdf
– De Stoomtubine door W. Morée, blz. 228 t/m 237: 285-PametradaMoree.pdf
– Enige schoolnotities uit 1968 over de Pametrada stoomturbine van Harry G. Hogeboom: 285-PametradaNotities.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Jaarverslag RDM, 1954.