Turbine-installatie, 1972, Harculo-5 centrale.

Foto boven: Luchtfoto van de Harculo centrale in 2000, de rechter schoorsteen is die van Eenheid 5.

Miljoenenorder van IJsselcentrale n.v. 
De RDM heeft van de IJsselcentrale N.V. opdracht gekregen voor de levering van een turbogeneratorinstallatie volgens het ontwerp van Brown Boveri & Cie met een vermogen van 320 megawatt. De produktie-eenheid wordt toegevoegd aan de electriciteitscentrale Harculo bij Zwolle, die geheel Overijssel alsmede een groot deel van Drente en een hoekje van de provincie Gelderland van stroom voorziet. Met deze order is een bedrag gemoeid van meer dan 25 miljoen gulden. 
Deze opdracht vloeit voort uit de licentie-overeenkomst, die ons bedrijf in de loop van vorig jaar sloot met de Zwitserse maatschappij Brown Boveni & Cie. Met het sluiten van genoemde overeenkomst betrad de RDM een nieuw werkterrein. Juist daarom een bijzonder verblijdende zaak, dat de overeenkomst – ondanks de relatief korte looptijd – nu reeds vruchten begint af te werpen. De miljoenenorder van de IJsselcentrale houdt in, dat een bredere basis is gelegd voor de werkgelegenheid op ons bedrijf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1968) 

Harculo (5) officieel in bedrijf; RDM leverde eerste komplete installatie op. 
Eind december 1972 is eenheid 5 van de centrale Harculo officieel in gebruik gesteld. Het aandeel van onze maatschappij in de leveringen is aanzienlijk geweest, nl. de turbinegenerator-, condensatie- en voorwarmerinstallatie. Voorts werd de komplete voedingwaterpompturbine met condensor door ons vervaardigd. 
Deze turbogenerator, de eerste komplete installatie door de RDM opgeleverd, werd in september 1968 opgedragen. Begin 1971 is met de bouwplaatsmontage een aanvang gemaakt, terwijl in september 1972 de machinerieën door de N.V. Electriciteits Maatschappij IJsselcentrale werden overgenomen. Een mooi resultaat. Het projekt is zonder al te grote moeilijkheden verlopen en kwam op tijd gereed. Het ontwerp van de installatie is afkomstig van onze licentiegever Brown Boveri & Cie A.G. te Mannheim. 
De hoofdturbine bestaat uit een hogedruk-, een middendruk- en twee lagedrukturbines. Alle turbines zijn op één as met elkaar gekoppeld aan een generator van 400 MVA. De installatie wordt gevoed door verse stoom met een druk van 168 ata en is oververhit tot 535° C. De stoomhoeveelheid bedraagt ca. 1000 ton per uur. Het maximum opgewekte elektrisch vermogen bedraagt 320 MW bij en cos phi = 0,8. 
In onze fabrieken werden onder meer de turbinehuizen, pakkingbussen, klephuizen, condensors en voorwarmers vervaardigd. De generator is door onze licentiegever Brown Boveri & Cie gefabriceerd. De lagedruk voorwarmers werden geleverd door Machinefabriek Breda. De fabricage van onderdelen voor de voedingpompturbine vond voor een groot deel bij Wilton plaats. Daar werd ook de werkplaatsmontage verzorgd. 
Wester Pijpleidingen prefabriceerde een groot deel van de stoom- en condensaatleidingen. Delta Engineering verzorgde de leiding isometrieën. Rijn-Schelde Montage Bedrijf voerde tezamen met enkele medewerkers van BBC de bouwplaatsmontage uit. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben bij het realiseren van dit projekt vele RSV-partners zich ingespannen om tot dit goede resultaat te komen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, februari/maart 1973) 

Omschrijving: 
Dit was de eerste komplete turbogenerator-installatie die door de RDM werd opgeleverd. 
Eenheid 5 kwam in 1972 in bedrijf en in de jaren 1986 en 1987 werden 2 gasturbines voor de ketels van de ketel van eenheid 5 gezet om het rendement van de eenheden te verhogen met ± 4 % naar ongeveer 46 %. De uitstoot van schadelijke stoffen is hiermee ook afgenomen. Na de ombouw is deze Eenheid 5 HC50 gaan heten. Na 25 jaar in bedrijf te zijn geweest is de Eenheid HC50 in 1998 uit bedrijf genomen. 

Artikelen: 
– Miljoenenorder van IJsselcentrale n.v., Nieuws van de RDM, september 1968, blz 11: PB-1968-09.pdf
– Harculo (5) officieel in bedrijf; RDM leverde eerste komplete installatie op, Nieuws van de RDM, februari/maart 1973, 
  blz 1 +3: PB-1973-02-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Centraleinfo