“Transworld Rig 58”, booreiland, 1972, verbouwing.

Foto boven: Booreiland “Transworld Rig 58” van Kerr-McGee Corporation, Oklahoma City, U.S.A.

RDM verbouwt booreiland.
Eén van de drijvende booreilanden van de Amerikaanse maatschappij Transworld Drilling Company Ltd., een dochteronderneming van Kerr-McGee Corporation te Oklahoma City, U.S.A., t.w. de “Transworld Rig 58” welke in 1966 te Rotterdam is gebouwd en sindsdien voor de West-Afrikaanse kust heeft geboord, zal bij de RDM geschikt worden gemaakt voor het boren in de Noordzee. Hiertoe zullen uitgebreide veranderingen moeten worden aangebracht. Deze miljoenenkostende verbouwing zal in zeer in korte tijd moeten worden gerealiseerd. 
De Kerr-McGee Corporation heeft begin van dit jaar tezamen met de Rijn-Schelde-Verolme Groep, Phs. van Ommeren N.V. en de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. exploitatie concessies in het Nederlandse Noordzeegebied aangevraagd. Hieruit blijkt dat de Rijn-Schelde-Verolme Groep nog steeds bijzonder in het “offshore” werk is geïnteresseerd en hierbij een voorname plaats inneemt. De “Transworld Rig 58”, welke inmiddels van Angola naar onze werf wordt versleept, wordt ca. half november a.s. verwacht.

RDM-ers werken op hoog niveau.
De afdeling Reparatie en ook andere afdelingen op het bedrijf hebben de handen vol aan de verbouwing van het Amerikaanse booreiland “Transworld Rig 58”, dat aan kraanbaan 12 ligt afgemeerd en begin februari moet worden opgeleverd. Op zondag 17 december 1972 arriveerde het gevaarte aan de werf. Dat was aanzienlijk later dan oorspronkelijk overeengekomen. De vertraging was veroorzaakt door slecht weer op zee. 
Onmiddellijk na aankomst werd het eiland voor de kraanbaan afgezonken. Dit om het ca. 35 meter boven de waterspiegel uittorenende hoofddek beter met de kranen en bokken te kunnen bestrijken. Op het hoofddek zelf installeerde men een mobiele kraan, die bij het transport van kleinere lasten al van groot nut is geweest. 
Slopen
In het begin van de reparatieperiode onderging het eiland in hoog tempo een komplete gedaanteverwisseling. Al gauw plukten twee bokken zowel de boortoren als de boorvloer van het hoofddek. De onderbouw werd 180° gedraaid en 30 meter verplaatst, waarna de opbouw van de hele boorinstallatie weer kon beginnen. 
Een ander groot karwei vormde de vernieuwing van de vier konische topstukken van de hoekkolommen. De scheepsbouwwerkplaats bouwde hiervoor nieuwe sekties met een gewicht van 65 ton elk, een diameter van 6,6 en een hoogte van 11 meter. Vanzelfsprekend moest bij de vervanging van deze vier kolommen grote zorg worden besteed aan de tijdelijke ondersteuning van het hoofddek. 
Verankering
Zoals bekend zal de “Transworld Rig 58” na de verbouwing worden ingezet op de Noordzee. De nieuwe bestemming maakt ook een drastische verandering van het ankersysteem noodzakelijk. De twee lieren die zich in elke hoekkolom bevonden zijn eruit gehaald en worden samen meteen derde exemplaar bovenop de hoekkolommen geplaatst. Onderaan dezelfde kolommen worden scharnierende geleideschijven voor de ankerkettingen gemonteerd, plus een kettingbak en ankerrek. Bovendien worden de hoekkolommen voorzien van een waterdicht dek. 
Voor het personeel dat aan het eiland werkt zijn diverse voorziéningen getroffen. Er is bijvoorbeeld een lift geïnstalleerd, terwijl men op het helikopterdek kan schaften in de kantines die daar speciaal voor dit karwei zijn neergezet. 

Omschrijving:
De “Transworld Rig 58” werd in 1966 in Rotterdam voor Kerr-McGee Corporation, Oklahoma City, U.S.A., gebouwd. Het booreiland had sinds 1966 voor de West-Afrikaanse kust naar olie geboord en moest rond de jaarwisseling 1972/ 1973 geschikt gemaakt worden voor het boren naar olie in de Noordzee. De miljoenen guldens kostende verbouwing moest en werd door de RDM in zeer korte tijd gerealiseerd. 

Artikelen:
– RDM verbouwt booreiland, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, oktober 1972.
– RDM-ers werken op hoog niveau, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, januari 1973.
– Booreiland “Transworld Rig 58”, Schip en Werf.

Bronnen: 
– Stadsarchief Rotterdam.