Tien ketels, 1926, rekening derden.

Foto boven: Een gedeelte van de Ketelmakerij.

Omschrijving:
De afdeling Ketelmakerij leverde in 1926 aan derden tien ketels af, te weten twee waterpijpketels met een totaal V.O. van ongeveer 50000 vierkante voet en acht Schotse ketels met een totaal V.O. van ongeveer 17000 vierkante voet. 
In aanmaak bleven aan het eind van 1926 nog zes waterpijpketels met een totaal V.O. van ongeveer 21000 vierkante voet en drie en twintig Schotse ketels met een totaal V.O. van ongeveer 60000 vierkante voet. 

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1926.