“Thor”, kraan-werkschip, 1981, dokbeurt/ reparatie

Foto boven: 4-3-1981. Kraanschip “Thor”, het breedste vaartuig ooit gedokt in dok 9.

Foto boven: Het werkschip “Thor” van Heerema Marine Contractors heeft bij de RDM uitgebreide reparaties ondergaan.

Volop variatie bij reparatie “Thor”. 
Op vrijdag 16 februari 1981 kwam het werkschip “Thor” van Heerema Marine Contractors aan onze werf voor het ondergaan van een uitgebreid reparatieprogramma. 
Een belangrijk onderdeel hier-van was dat de stuurboord en bakboord stabilisatie ballasttanks over een lengte van 100 meter (bijna de volle lengte van de zijkasten) voorzien moesten worden van bijna twee meter hoge kimkielen. Tevens werden nog de nodige versterkingen in de tanks aangebracht. Door deze ingreep zal het mogelijk zijn om langer door te blijven werken bij zwaar weer. 
Het bovengenoemde karwei was tevens een voorbeeld van een goed stuk WF-RDM samenwerking, want de kimkielen werden geprefabriceerd door de afdeling Reparatie van WF, terwijl een WF-ploeg tevens het aanbrengen en afwerken van de BB kimkiel uitvoerde. De SB kimkiel werd aangebracht en afgewerkt door RDM. 
Kraan 
Een andere omvangrijke klus was het uitvoeren van onderhoudswerk aan de kraan van de “Thor”. 
Zo werden van het A-frame 32 schijven met assen naar de bankwerkerij getransporteerd voor het vernieuwen van de lagers. Om de zich op grote hoogte bevindende schijven en assen te kunnen verwijderen, werd een speciaal hulpbokje gemaakt. In overleg met de Bedrijfsveiligheidsdienst werden speciale veiligheidsvoorzieningen getroffen. 
Tevens werden de lagers vernieuwd van 32 stuks draadschijven van de kraanarm. Hetzelfde gebeurde met de schijven van het 2000-tons bovenblok en de 400-tons hulphijs. 
De twintig schijven van het 2000-tons hijsblok werden van nieuwe zelfinstellende lagers voorzien, terwijl de ophanging van het blok werd gewijzigd. Tevens gingen het 400-tons hulphijsblok en het 40-tons blok naar de werkplaats voor het laten vernieuwen van de lagers. 
De 58 ton zware hoofdwinch werd uit het kraanhuis verwijderd om in de werkplaats een tandwiel met een diameter van ruim drie meter te vervangen. Tenslotte werd de kraan-constructie op belangrijke punten gestraald en niet-destructief onderzocht en werden kraken gelast. 
Rond half maart heeft de “Thor”, die op 20 februari jl. in dok 10 ging, de werf kunnen verlaten. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/febr/mrt 1981) 

Watt en half watt in dok 10. 
Puur toeval en zeer opvallend was het feit, dat kort na de dokking van het werkschip “Thor” van Heerema Marine Contractors in dok 10, de Duitse coaster “Alster” eveneens in dok 10 werd opgenomen. Grote tegenstellingen, want de “Thor” was tot dusver het grootste schip, dat in dok 10 was droog gezet met aan weerszijden van de romp nauwelijks een handbreedte ruimte tussen schip en dokwanden, terwijl de “Alster” juist het kleinste scheepje was ooit in dok 10 opgenomen. De foto’s tonen het grote verschil tussen reus en klein duimpje. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april/mei 1981) 

Omschrijving: 
Het werkschip “Thor” van Heerema Marine Contractors heeft aan de RDM-werf een uitgebreid reparatieprogramma ondergaan. Een andere omvangrijke klus was het uitvoeren van onderhoudswerk aan de kraan van de “Thor”. 

Citaten: 

Artikelen: 
– Volop variatie bij reparatie “Thor”, Nieuws van de RDM, jan/febr/mrt 1981, blz 15: PB-1981-01-02-03.pdf
– Watt en half watt in dok 10, Nieuws van de RDM, april/mei 1981, blz 7: PB-1981-04-05.pdf.

Bronnen: