“TFL Liberty”, containerschip, 1980, verbouwing.

Foto boven: Het containerschip “TFL Liberty” van de rederij Timur Carriers (Pte) Ltd., New Zealand, in dok.

Twee TFL zusterschepen kregen 120 ton meer bunkercapaciteit.
Het containerschip “TFL Liberty” van de rederij Timur Carriers (Pte) Ltd., New Zealand, kwam begin augustus bij de RDM voor het vergroten van de bunkercapaciteit. Eind augustus werden geheel identieke werkzaamheden uitgevoerd aan het zusterschip “TFL Freedom”. 
Beide schepen varen op een regelmatige trip tussen de U.S. en Europa vice versa. Het feit dat de stijgende energieprijzen ook voor het scheepvaartverkeer mee gaat tellen en de prijs voor stookolie in de U.S. nog steeds beduidend lager ligt dan hier, was voor de rederij aanleiding om van beide schepen de bunkercapaciteit met 120 ton te vergroten. Daarmee is het voor deze schepen mogelijk om met één keer bunkeren de reis heen en terug te maken. De bunkercapaciteit werd vergroot door aan stuur- en bakboord in ruim 4 de bestaande langsschotopeningen en de open webspanten dicht te maken. Deze ingreep geeft geen verlies aan ladingruimte. 
Voorts werden nieuwe ontluchtingen, heating coils, toe- en afvoerleidingen alsmede de nodige afsluiters aangebracht. 
Tegelijkertijd werd van beide schepen de schroefas verwisseld door nieuwe reserveassen. 
De werkzaamheden aan de “TFL Liberty” en “TFL Freedom” werden in respectievelijk 6 en 5 dagen verricht. 
(Bron: Nieuws van de RDM, okt/nov/dec 1980) 

Omschrijving:
De bunkercapaciteit van het schip werd vergroot door aan stuur- en bakboord in ruim 4 de bestaande langsschotopeningen en de open webspanten dicht te maken. 
Tevens werd de schroefas verwisseld door een nieuwe reserveas. 

Artikelen:
– Twee TFL zusterschepen kregen 120 ton meer bunkercapaciteit, Nieuws van de RDM, okt/nov/dec 1980, blz 6: 
PB-1980-10-11-12.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.