Testplaat met lasfouten, 1981, U.K. Atomic Energy Authority.

Foto boven: Enkele “lasfouten” in de proefplaat 

Testplaat met lasfouten, lastige maar belangrijke order voor RSV-A. 
Op 20 oktober 1980 ontving RSV-A van de United Kingdom Atomic Energy Authority de opdracht tot het vervaardigen van een testplaat ten behoeve van ultrasoon lasonderzoek. Het is een vervolg op soortgelijke opdrachten die eerder werden ontvangen van R.T.D. en U.K.A.E.A. RSV-A dankt deze opdrachten aan de goede naam die het heeft in de wereld van kernreaktorbouw. 
De opzet van deze testplaten is om ze te gebruiken voor het trainen en opleiden van het personeel dat het jaarlijks ultrasoon lasonderzoek verricht aan kernreaktoren. Zo’n reaktor is 50 weken in bedrijf en de overige 2 weken worden gebruikt voor de zogenaamde “in service inspection”, een onderzoek dat wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de reaktor tijdens het bedrijf ook net zo veilig blijft als de ontwerpers oorspronkelijk hadden voorzien. Dit stelt hoge eisen aan de vakkennis van het personeel dat zo’n onderzoek uitvoert en om deze vakkennis te bereiken worden kosten noch moeite gespaard, getuige de opdracht voor deze testplaten. 
De bedoeling van de vorige testplaten was het inlassen van één type, in de praktijk veel voorkomende, lasfouten bij het automatisch lassen, nl. de bindingsfouten. Fouten waarbij het basismateriaal tijdens het lassen niet met het lasmateriaal wordt omgesmolten. Deze fouten werden in de vorige platen gesimuleerd door in de lasflanken van het basismateriaal uitsparingen te frezen van ± 6 mm diepte met verschillende doorsneden. Daarin werden plaatjes gelegd die met de hand werden ingelast (zie foto). Vervolgens werd hier met handelektroden een paar lagen over heen gelast en de naad werd machinaal afgelast waarbij de lasser met grote zorgvuldigheid voorkwam dat niet gewilde lasfouten ontstonden. Tenslotte werd één zijde van de testplaat machinaal opgelast met 8 mm roestvrij staal. 
De nu ontvangen opdracht van U.K.A.E.A. gaat nog verder. Naast de bindingsfouten worden nu praktisch alle fouten die in een las voor kunnen komen gevraagd. Nu is het niet ongewoon dat af en toe tijdens het produktielassen fouten ontstaan maar ze komen nooit gelijktijdig voor in één las. Bovendien komen ze uiteraard alleen voor als je ze niet wilt hebben. Daarnaast moeten de gevraagde fouten een vooraf bepaalde grootte hebben en ook de plaats waar zij zich in de las moeten bevinden is vastgelegd. Eén en ander houdt in dat er een, op het oog, tegenstrijdige situatie ontstaat. De beste vaklieden moeten worden geselekteerd om er zeker van te zijn dat de gewenste fouten inderdaad in de las komen op de plaatsen waar zij behoren te zitten. 
Om al deze fouten daadwerkelijk in één las te kunnen introduceren werd in samenwerking met R & D een proefprogramma opgezet dat door R & D in 8 weken tijd werd uitgevoerd. Het resultaat van deze proeven was, dankzij de bij R & D en RSV-A in ruime mate aanwezige kennis, in de ogen van de klant uiterst bevredigend en nu kan begonnen worden met het in produktie nemen van deze proef plaat. 
Verdere bijzonderheden: 
De afmetingen van de gelaste plaat zijn: 1500 x 1500 x 250 mm. 
Materiaalsoort: Kernreaktorkwaliteit ASTM A 533 grade B, class I. 
De gelaste plaat wordt aan één zijde voorzien van 8 mm roestvrij staal. 
De gevraagde lasfouten zijn: Koolstofscheuren, koperscheuren, onvolledige doorlassing, slakinsluiting, porositeit en bindingsfouten. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/febr/mrt 1981) 

Omschrijving: 
Op 20 oktober 1980 ontving RSV-A van de United Kingdom Atomic Energy Authority de opdracht tot het vervaardigen van een testplaat ten behoeve van ultrasoon lasonderzoek. Het is een vervolg op soortgelijke opdrachten die eerder werden ontvangen van R.T.D. en U.K.A.E.A. 

Citaten: 

Artikelen: 
– Testplaat met lasfouten, lastige maar belangrijke order voor RSV-A, Nieuws van de RDM, jan/febr/mrt 1981, blz 23: PB-1981-01-02-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.