“Suzanne”, bulkcarrier, 1978, huidschade.

Foto boven: De Griekse bulkcarrier “Suzanne” aan steiger 5 bij de Nieuwe Waterweg; de reparatie is nagenoeg gereed.

“Suzanne” kreeg bij Nieuwe Waterweg fikse face-lift. 
Enige tijd geleden boekte de Nieuwe Waterweg de opdracht voor het herstel van een flinke huidschade aan de Griekse bulkcarrier “Suzanne” van 36.000 dwt. 
In verband met de dokcapaciteit werd de “Suzanne” begin april opgenomen in dok 8 van WF, dat vlak naast het terrein van de Nieuwe Waterweg is gelegen. 
De schade – opgelopen tijdens zware ijsgang – strekte zich uit van de voorpiek tot halverwege ruim twee en van de bovenwingtanks tot de dubbele bodem. 
In dok 8 bij WF werd eerst het onderwatergedeelte gerepareerd. Vervolgens werd de “Suzanne” uitgedokt en verhaald naar steiger vijf van de Nieuwe Waterweg. Hier maakte men keurig de reparatie van het bovenwatergedeelte af. Met het herstel was 180 ton staal gemoeid. 
Tijdens de dokking maakte men van de gelegenheid gebruik de gehele romp de gritstralen en te verven. Bovendien werden nog kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het schip uitgevoerd. 
Half mei vertrok de “Suzanne” als hernieuwd van de werf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april/mei 1978) 

Omschrijving: 
De huidschade aan de Griekse bulkcarrier “Suzanne”- opgelopen tijdens zware ijsgang – strekte zich uit van de voorpiek tot halverwege ruim twee en van de bovenwingtanks tot de dubbele bodem. Half mei 1978 vertrok de “Suzanne” weer als hernieuwd van de NW-werf. 

Artikelen: 
– “Suzanne” kreeg bij Nieuwe Waterweg fikse face-lift, Nieuws van de RDM, april/mei 1978, blz 10: PB-1978-04-05.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.