Subsea handling frame, 1979, Thalassa Offshore.

Foto boven: Een zogenaamd “subsea handling frame”, die dient om een aardgasleiding aan de zeebodem te verankeren.

Subsea handling frame in supersnelle tijd opgeleverd. 
Thalassa Offshore (Scotland) Ltd. gunde onze afdeling Reparatie, dankzij een zeer scherpe levertijd, de spoedopdracht voor een zogenaamd “subsea handling frame”. Deze spinachtige offshore constructie, die op kraanbaan 4 in elkaar is gezet, is enkele weken het middelpunt van grote bedrijvigheid geweest. De merkwaardige constructie dient om een aardgasleiding aan de zeebodem te verankeren. Deze aardgasleiding loopt van het Riser platform in het Ekofiskfield op de Noordzee naar Emden in Duitsland. Ondanks het feit dat de leiding is ingegraven in de zeebodem gaat deze aan de “wandel”. Heel langzaam schuift de leiding van zijn plaats en een breuk is niet uitgesloten. De verankering dient voor het winterseizoen plaats te vinden. Voorlopig zal op één plaats een verankering gemaakt worden, die in tien onderwaterdagen gereed moet zijn. 
Geheel hydraulisch 
Het subsea handling frame is daarbij slechts een hulpconstructie, bestaande uit een stalen constructie voorzien van een grote hoeveelheid hydraulische plunjers. De hydrauliek is van een speciaal ontwerp in verband met de grote waterdruk. De bediening ervan vindt onder water plaats. Het vermogen, de zogenaamde power pack, staat echter opgesteld op een ponton. Aanvankelijk zou de hydrauliek niet door ons aangebracht worden. De supersnelle tijd waarin de Reparatie de staalconstructie gereed had, was aanleiding voor Thalassa om de opdracht uit te breiden met de montage van de hydrauliek. Er bevinden zich aan het frame vijf bedieningsstations, die door één duiker per keer bediend worden. 
Voorbereidingen 
Om de aardgasleiding te verankeren heeft men deze plaatselijk opgegraven. Aan weerszijden van de leiding met een diameter van 36 duim, circa 90 cm, worden heipalen met een diameter van 1,80 meter in de zeebodem geslagen. Een operatie die op een diepte van 71 meter onder water wordt uitgevoerd. 
Aan boord van het kraanschip wordt intussen het handling frame gereedgemaakt voor de operatie. Allereerst wordt in de trolley de hydraulische pijpklem opgehangen. Verder worden de verankeringsarmen, die van de pijpklem naar de heipalen lopen, op maat gesteld. Dat wil zeggen, elke arm bestaat uit twee delen, die in elkaar schuiven. Aan elk deel zit een flens, die op juiste afstand van elkaar van de delen worden vastgelast. De correcte afstanden zijn vooraf door een duiker bepaald. De twee flenzen worden gekoppeld met bouten, maar niet vastgezet. Dit gebeurt naderhand op de zeebodem. Vervolgens hangt men de aldus samengestelde verankeringsarmen in het frame, waarbij in de ogen die om de heipalen komen, geleidingskegels worden aangebracht. Gemakshalve zullen we deze kegels doppen noemen. De bovenste foto geeft een indruk hoe de verankeringsarmen in het frame komen te hangen. 
Verankering 
Nadat het frame gereed is gemaakt, brengt men twee geleidedraden aan in de heipalen. De draden worden door de doppen gevoerd en aan de kraan bevestigd. De kraan laat nu het frame op de zeebodem zakken en de draden zorgen ervoor, dat het frame in de juiste positie ten opzichte van de heipalen komt te staan. 
Na plaatsing van het frame wordt het door middel van ingebouwde waterpassen horizontaal gezet. De hydraulische pijpklem wordt met de trolley over de pijpleiding geplaatst en hydraulisch dichtgeperst. Met daarna te monteren koppelbouten wordt de pijpklem onwrikbaar geborgd om de pijpleiding. De volgende stap is het neerlaten van verankeringsarmen met doppen. Door hun conische vorm centreren de doppen zichzelf in de heipalen. Dan worden de verankeringsarmen met hydraulische plunjers om de heipalen gedrukt. Dit is tevens mogelijk door de vier poten van het frame in te trekken. De andere einden van de armen worden vervolgens door middel van twee pennen aan de reeds aangebrachte pijpklem bevestigd. De armen brengt men nu op spanning door de bouten in de flenzen hydraulisch vast te draaien. 
TV-camera’s 
De beide doppen worden hierna met de hydraulische plunjers uit de heipalen getrokken, waarna men de geleidekabels en tv-camera’s uit de palen verwijderd. Overigens waren ook op het frame diverse camera’s aangebracht om boven water de hele operatie op de voet te volgen en te controleren en zonodig de duikers aanwijzingen te geven. Als laatste worden op de kop van iedere heipaal zinkanodes van vijf ton geplaatst. Deze geven een bescherming voor circa 45 jaar. Men hoopt de leiding op deze wijze voorgoed te borgen tegen wegschuiven. 
Droog training 
Teneinde de hele operatie onderwater vlot te laten verlopen hebben een aantal duikers, samen een team vormend, bij ons droog getraind op de wal. Een merkwaardige benadering, maar droogtrainen schijnt moeilijker te zijn dan nat trainen. 
De totale constructie is dankzij een goede samenwerking tussen alle vakgroepen van de afdeling Reparatie binnen de gestelde tijd opgeleverd, waarmee de afdeling Reparatie een goede beurt bij de klant heeft gemaakt.

Omschrijving: 
Thalassa Offshore (Scotland) Ltd. gunde de RDM, dankzij een zeer scherpe levertijd, de spoedopdracht voor een zogenaamd “subsea handling frame”. De merkwaardige spinachtige offshore constructie dient om een aardgasleiding aan de zeebodem te verankeren. 

Artikelen: 
– Subsea handling frame in supersnelle tijd opgeleverd, Nieuws van de RDM, sep/ okt 1979.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.