“Stolt Idun”, 1976, tanker, roer en achtersteven reparatie.

Foto boven: De Liberiaanse tanker “Stolt Idun” kwam voor een roerreparatie en verliet hersteld en onder Griekse vlag de werf.

“Stolt Idun” onderging uitgebreide roerreparatie. 
Enige tijd geleden arriveerde aan onze werf de tanker „Stolt Idun” (18.187 dwt) met schade aan roer en achtersteven. Na inspectie in dok 8 bleek dat het roer een flink stuk uit het midden gedrukt was. Hierbij stond de roerindicator op de brug in de middenstand. Ook de hak van het schip, waarop het roer rust, was ontzet. Om de zaak recht te krijgen laste men op de dokvloer een zware fundatie. Tussen de fundatie en de hak werd een hydraulische pomp geplaatst. Met een druk van 200 ton kreeg men de hak weer recht. De roerkoning nam men in de smederij onder handen. Met brute kracht werd na verhitting de kromme en getordeerde roerkoning gerecht. 
Inmiddels gingen de werkzaamheden aan het schip door. De hak werd uitgelijnd en de huidschade aan stuur- en bakboord gerepareerd. Met behulp van de transportabele stevenfreesmachine van de reparatie afdeling zuiverde men het gecorrodeerde verbindingsvlak op. Dit vlak van de verbindingssteven zit aan de achtersteven. Ook de lagerbus in de hak werd vernieuwd. 
Van de nood een deugd makend voerde de afdeling reparatie tevens ketelreparaties uit alsmede diverse kleine klusjes. 
Vermeldenswaard is tenslotte het feit, dat tijdens de reparatiedokking de Liberiaanse vlag verwisseld werd voor de Griekse vlag. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1976) 

Omschrijving: 
De Liberiaanse tanker “Stolt Idun” liep schade aan roer en achtersteven op. Het roer bleek een flink stuk uit het midden gedrukt te zijn. Hierbij stond de roerindicator op de brug in de middenstand. Ook de hak van het schip, waarop het roer rust, was ontzet. Het schip werd in dok 8 van de RDM gerepareerd. Tevens werden nog ketelreparaties en enkele andere kleine klusjes uitgevoerd. De tanker verliet onder Griekse vlag de werf. 

Artikelen: 
– “Stolt Idun” onderging uitgebreide roerreparatie, Nieuws van de RDM, juli 1976, blz. 6: PB-1976-07.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.