“Sea Quest”, Booreiland, 1968, reparatie.

Foto boven: 12-3-1968. Booreiland “Sea Quest” in de haven van de RDM.

“Sea Quest”.
Het booreiland “Sea Quest” van de British Petroleum Company, dat vorige maand in de Noordzee tijdens zware storm met de verankering in moeilijkheden geraakte, zal naar de RDM worden gesleept. 
De ervaringen met dit type booreiland maken het wenselijk dat extra voorzieningen moeten worden getroffen om meer bestand te kunnen zijn tegen de vooral in de Noordzee ongunstige weersomstandigheden. 
De “Sea Quest” is naar Europoort gesleept teneinde de nodige voorbereidingen te treffen om het booreiland aan de werf te kunnen afmeren. Het zal ligplaats krijgen in de Heysehaven. 
Tijdens het transport naar de RDM op zondagmorgen 3 maart, hetgeen afhankelijk zal zijn van de weersomstandigheden, zal het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg zijn gestremd. 
De “Sea Quest” is van hetzelfde type als de door ons gebouwde “Sedco 135D”. Dat de BP ons de opdracht verstrekte om de werkzaamheden uit te voeren verheugt ons zeer en geeft ons de zekerheid dat wij op het gebied van offshore werk internationaal een goede naam hebben. 
(Bron: Nieuws van de RDM, februari 1968) 

Drie voor het plat.
Nu voor de speurtocht naar olie of gas op het Nederlandse deel van de Noordzee de concessies zijn verdeeld, wordt haast gemaakt met inzetten van booreilanden in dit gebied. Ook op de RDM is dat merkbaar. Daar liggen drie booreilanden die gereed worden gemaakt naar de Noordzee te vertrekken. De “Orient Explorer“, de “Sea Quest” (voor het Engelse plat) en het nieuwe booreiland de “Sedneth II“, het tweede Nederlandse boorplatform. Een grote bedrijvigheid op ons bedrijf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1968) 

Operatie “Sea Quest”.
Na maandenlang als machtige blikvanger hoog boven ons bedrijf te hebben uitgetorend, is het B.P.-booreiland “Sea Quest” op zondag 26 mei jl. van ons bedrijf vertrokken. Hiermede kwam een einde aan een periode van 12 weken, waarin onze afdeling reparatie het boorplatform grondig onderhanden heeft genomen. Op 30 mei, dus vier dagen na het vertrek, arriveerde de volledig herstelde “Sea Quest” opnieuw op haar locatie op het Engelse Plat. Het transport van de “Sea Quest” naar zee was een spectaculaire operatie. In nauwe samenwerking met de Rijks- en Gemeentehavendienst, de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst en de Duitse sleepdienst Bugsier, stelden experts van ons bedrijf een zorgvuldig voorbereid plan de campagne op, dat uitstekend heeft voldaan. 
“Ajax” centraal punt. 
Allereerst moest de :Sea Quest” uit de Heysehaven worden gemanoeuvreerd. De leiding van dit ingewikkelde programmapunt berustte bij de heer D. van Gulik. Zondagmorgen om acht uur begonnen onze mensen met het ontmeren van het eiland. Tegelijkertijd brachten roeiers verbindingen tussen alle drie poten van de “Sea Quest” en de in de mond van de Heysehaven gelegen bok “Ajax” tot stand, terwijl in totaal vier sleepboten aan twee poten vastmaakten. Bij de manoeuvres in de haven vormde de “Ajax” het centrale punt, vanwaar de heer Van Gulik via portofoon en marifoon instructies gaf aan alle betrokkenen. Om half twaalf werden de eerste meters tussen de kade en het imposante boorplatform zichtbaar. “Voetje voor voetje” trok de “Ajax” – geassisteerd door de vier sleepboten – de kolos naar het midden van de haven en vandaar uiterst behoedzaam in de richting van de havenmond. Zonder ook maar één schrammetje op te lopen passeerde de “Sea Quest” de mond van de Heysehaven. Op de voorgrond is de gedeeltelijk gesloopte golfbreker zichtbaar. 
Passen en meten. 
Eenmaal voor de havenmond gelegen werd gepauseerd tot het hoog water was. Een deel van de basisconstructie van de “Sea Quest” moest namelijk over de half gesloopte golfbreker kunnen zwenken, waardoor het booreiland – voorzichtig draaiend om haar as – de Heysehaven zou kunnen verlaten. Ook dit bijzonder secure karwei verliep voortreffelijk. Dank zij deskundig samenspel tussen de heer Van Gulik enerzijds en de heren Anceaux, Nederlof en Lopik (ploegleiders op de drijvers van het eiland), de heer Rongen op de wal en de bemanningen van de sleepboten anderzijds, was de “Sea Quest” om tien over drie de havenmond gepasseerd. Het boorplatform had bij deze operatie geen schrammetje opgelopen! 
Scheepvaartverkeer gestremd. 
Nadat nog enige tijd werd gewacht totdat de sterke vloedstroom op de Waterweg was afgenomen, ontfermden de sleepboten zich over het eiland en kon de “Ajax” stoom afblazen. De heer Van Gulik droeg de “Sea Quest” over aan de heer De Vries van de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst, die in samenwerking met een rivierloods de indrukwekkende sleep via de Waterweg naar Hoek van Holland zou dirigeren. Last van overig scheepvaartverkeer zouden zij niet ondervinden, aangezien van 12.00 tot 20.00 uur het verkeer op de Waterweg was gestremd voor schepen van meer dan 500 ton. Op het moment dat de sleep in de Hoek arriveerde lagen 55 schepen buitengaats te wachten! De sleepreis vanaf de Heysehaven naar Hoek van Holland verliep zeer voorspoedig. Om kwart over zeven droegen de “Schouwenbank”, de “Steenbank”, de “Azie” en de “Europa” bij de Hoek de sleep over aan de Duitse zeeslepers “Heros”, “Pacific” en de “Bremen”. 
Veel belangstelling. 
Het heeft de “Sea Quest” die zondag aan belangstelling niet ontbroken. Duizenden waren er getuige van hoe het booreiland zich als een enorm insekt door nijvere mieren zeewaarts liet trekken. Bovendien zond de NTS in het journaal van zondagavond beelden uit van de operatie, zodat heel Nederland een goede indruk kreeg van hetgeen zich die dag bij de RDM en op de Waterweg had afgespeeld. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1968) 

Compliment.
De drie maanden die de “Sea Quest” bij ons bedrijf heeft doorgebracht, zullen vooral de mensen van onze afdeling reparatie nog lang bijblijven. Van 3 maart tot 26 mei is men dag en nacht in touw geweest om het door storm beschadigde booreiland zo snel mogelijk bedrijfsklaar te maken. 
Tussen de twee achterpoten van het eiland brachten onze mensen een horizontale verbinding aan, terwijl het verankeringssysteem grotendeels werd vernieuwd. De”Sea Quest” ontving nieuwe ankerdraadgeleicleschijven, de capaciteit van de ankerwinches werd vergroot en het ankersysteem van langere draden voorzien. Voorts onderwierp men de gehele constructie van het booreiland aan een nauwkeurige inspectie, waarbij men reparaties uitvoerde en versterkingen aanbracht. Ook het werktuigbouwkundig gedeelte van het reparatiekarwei aan de “Sea Quest” was niet onbelangrijk. De vier hoofdmotoren zijn volledig uit elkaar gehaald en stukje voor stukje opnieuw opgebouwd. Ditzelfde gebeurde met de mudpompen, de zg. drawwork motoren en de vloedafsluiters. 
Wij – als redactie van het Nieuws van de RDM – schrijven dit allemaal heel simpel in enkele regels neer, maar zij die op het boorplatform hebben gewerkt weten welke hoeveelheden werk op en aan de “Sea Quest” zijn verzet. Behalve de afdeling reparatie waren de tekenkamer scheepsbouw, de smederij, de machinefabriek, de scheepsbouwloods en de gieterij bij het projekt betrokken. Aan alle medewerkers is een compliment zeker op zijn plaats. 
Het “karwei Sea QuestT” met talloze plotseling opduikende problemen werd in een naar verhouding kort tijdsbestek vakkundig geklaard. Een overtuigend bewijs van het technisch kunnen en improvisatievermogen van ons bedrijf! 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1968) 

Omschrijving:
Het booreiland “Sea Quest” van British Petroleum Company lag begin 1968 bij de RDM in de Heysehaven. In verband met het kunnen werken onder minder gunstige weersomstandigheden, vooral onder die in de Noordzee, werd extra aandacht besteed aan de verankering. 
Tevens werd door BP van de gelegenheid gebruik gemaakt de “Sea Quest” bij de RDM een goede onderhoudsbeurt te geven. 

Citaten:

Artikelen:
– “Sea Quest”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, februari 1968, blz. 2: PB-1968-02.pdf
– Drie voor het plat, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, maart 1968, blz. 5: PB-1968-03.pdf
– Operatie “Sea Quest”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juni 1968, blz. 8-9: PB-1968-06.pdf
– Compliment, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juni 1968, blz. 8: PB-1968-06.pdf.

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam.