Schroefaskoker, 1963, m.s. “World Spirit”.

Foto boven: De schroefaskoker voor de tanker m.s. “World Spirit” van de Griekse reder Niarchos, t.b.v. een Engelse werf.

En er gebeuren nog altijd “gekke dingen” in de gieterij. Op de meest ongelegen ogenblikken en op de onmogelijkst korte termijn krijgt de gieterij opdrachten, die nopen tot wonderlijke krachttoeren. Ten slotte krijgt juist onze gieterij die opdracht, omdat men verwacht dat ze in staat is ze uit te voeren. Zo is onlangs in recordtijd het grootste stuk uit nodulair gietijzer gemaakt, dat ooit onze gieterij heeft verlaten. 

Omschrijving:
Het ging om een schroefaskoker voor de “World Spirit”, een tanker van de reder Niarchos, dat met averij op een Engelse werf lag, waar men geen kans zag de bestaande schroefaskoker op korte termijn te repareren. Het was zaterdag toen het telegram binnenkwam, waarin gevraagd werd of de R.D.M een schroefaskoker van tien ton kon gieten. Diezelfde avond maakte de door griep neergevelde chef van de gieterij, de heer Van der Wal, zijn berekeningen, zondagochtend kwam er een orderbevestiging en zondagavond ging een ploeg mensen aan het voorbereidende werk, dat er in resulteerde dat de koker al vrijdags gegoten werd. (Zie Foto 1 hieronder). 
De daarop volgende dinsdag kwam het ding uit de gloeioven en na bewerking (zie Foto boven) en montering van de scheenbus in de machinefabriek ging het een week later de deur uit naar de opdrachtgever. In de gieterij, waar het toch al heet kan toe gaan, heeft men zich een aantal extra zweetdruppels van het voorhoofd geveegd. 
De “World Spirit” heeft een schroefaskoker die er heel best tegen kan – nodulair gietijzer is namelijk veel taaier, minder breekbaar dan gewoon gietijzer – en meneer Van der Wal is intussen genezen van zijn griep. 
(Uit: “Nieuws van de RDM”, april 1964.) 

Artikelen:
– Klus voor gieterij, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, april 1964, blz. 11: PB-1964-04.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.