“Schroef wegen”, 1968, Tanker “Good Hope”.

Foto boven: 15-8-1968. Het wegen van een grote schroef bij de RDM.

Omschrijving: Op donderdag 15-8-1968 arriveerde per laadbak in onze dokhaven de grootste door “Lips” te Drunen vervaardigde scheepsschroef. Het bronzen gevaarte is bestemd voor het tankschip “Good Hope”, in aanbouw op de werf A.G. Weser te Bremen.

Reden van de komst naar de RDM: Het gewicht van de schroef moest nauwkeurig worden vastgesteld i.v.m. transportkosten. Onze weegbrug gaf dit gewicht op de kilo nauwkeurig aan: 53.776 kg. De schroef is vierbladig en heeft een diameter van 9,2 meter.

Bron: Ships Nostalgia: Launched as GOOD HOPE I completed as HOPEPARK for Hopepark Shipping (J. & J. Denholm)
1971 STONEHAVEN, same managers
1981 OSLO ENERGY
Broken up at Kaohsiung, arrived 28/5/1982

Bron: Nieuws van de RDM Augustus 1968.

Bron foto’s: Stadsarchief Rotterdam.