s.s. “Tjikandi”, 1922, dokbeurt.

Foto boven: s.s. “Tjikandi” in dok 2