s.s. “Rotterdam”, passagiersschip, 1965, verbouwing.

Foto boven: Speelwerktuigen voor kinderen, zoals de houten hobbelpaarden aan boord van het passagiersschip “Rotterdam”.

De “Rotterdam” RDM-300 weer over de vloer. 
De RDM krijgt de “Rotterdam” weer een tijdje over de vloer, de vloer van dok 9 wel te verstaan. Het schip wordt op 26 september 1965 aan de werf verwacht voor twee karweien. Eén aan de voortstuwing en één voor een verandering, of eigenlijk vergroting, van de accommodatie. 
De wijziging in de accommodatie op het sloependek komt neer op het uitbreken van de kinderkamer en het op deze plaats intimmeren van vijf nieuwe passagiershutten. Voorts het verbouwen van officiershutten tot passagiershutten, vier aan SB en drie aan BB, inbegrepen het maken van passagiersmeubelen in deze hutten. Het aantal slaapplaatsen voor passagiers wordt hierdoor met 38 vermeerderd. Ook moet een gedeelte van de officierstoiletten gesloopt worden en algemene dames- en herentoiletten worden ingebouwd, compleet met badkamers. 
Het uitbreken van de bestaande kinderkamer betekent niet, dat de kinderen van de passagiers overdag dakloos zullen zijn. Er worden twee nieuwe kinderkamers gebouwd aan stuurboord op het promenadedek. Op datzelfde dek wordt ook een nieuwe tv studio gebouwd (ter vervanging van de bestaande provisorische voorzieningen) en voorts komt er een teenager vermaakcentrum. Het ontwerp hiervoor is van de Italiaanse architect Umberto Nordio, die een dergelijke voorziening ook ontwierp voor de “Leonardo da Vinci” en de “Michel Angelo”. De tieners zullen hier bij een orkestje of combo kunnen dansen. Verder worden in dit zaaltje speelautomaten en andere attracties voor jongelui opgesteld. Deze verbouwing is naar zijn aard in hoofdzaak een aangelegenheid van de timmerwinkel, maar natuurlijk komen er ook anderen aan te pas. 
Een helemaal metalen aangelegenheid is de voorziening aan de voortstuwingsinstallatie, dat wil zeggen aan schroefassen en schroeven. In de machinefabriek is men op het ogenblik al bezig met de vervaardiging van nieuwe schroefassen (twee stuks en twee als reserve). De afdichting en smering van deze schroefassen zal niet worden uitgevoerd volgens het gebruikelijke systeem van bronzen voeringen in pokhout. Zij krijgen lichtmetalen lagers die met olie worden gesmeerd, waarbij de afdichting wordt gemaakt volgens het systeem Simplex. Dat is een afdichtingssysteem van drie rubber ringen die met stalen veren om de as gedrukt worden gehouden, een patent van de Deutsche Werft. De uiteinden van de schroefassen worden daardoor ook anders dan van de bestaande assen, zodat de conische bussen in de schroeven moeten worden opgeboord om de zaak weer passend te krijgen. 
Alle werkzaamheden moeten voor 20 oktober 1965 gereed zijn, want op die datum moet de “Rotterdam” de werf weer kunnen verlaten voor een reis naar Amerika. 
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1965) 

Omschrijving: 
Op 26 september 1965 kwam de “Rotterdam” bij dok 9 op de RDM-werf aan voor het uitvoeren van modificaties aan beide schroefassen. Tevens vond er een verbouwing van de accommodatie plaats, waardoor er aan boord 38 betaalde slaapplaatsen extra beschikbaar kwamen. Het schip was weer ruim op tijd gereed om op 20 oktober 1965 haar geplande reis naar Amerika aan te kunnen vangen. 

Artikelen: 
– De “Rotterdam” weer over de vloer, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, september 1965, blz. 10-11: PB-1965-09.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.