s.s. “Prins Willem van Oranje”, 1946, dok reparatie.

Foto boven: 16-3-1946. s.s. “Prins Willem van Oranje” in dok 1 naast “Jenny” in dok 2.

Meer info volgt t.z.t.