s.s. Nieuw Amsterdam”, passagiersschip, 1965, stevenschade.

Foto boven: Het herstellen van de stevenschade van het passagiersschip “Nieuw Amsterdam” in 1965 bij de RDM.

Rond Koninginnedag en Bevrijding 1965 had de RDM weer eens een echt ouderwets karwei. We bedoelen de stevenreparatie toen aan de “Nieuw Amsterdam”, het schip waarmee we al zo vele jaren vertrouwd zijn geraakt. En dat is beslist niet vreemd. Dertig jaar daarvoor werd op helling 7 de kiel gelegd voor “het mooiste en grootste schip van Nederland” en sinds de overdracht in 1938 kwam er hoegenaamd geen verandering in het uiterlijk. De ontwerpers alle eer, want nog altijd was de “Nieuw Amsterdam” favoriet bij velen. Inwendig kwamen wel wijzigingen. Vaak kregen we het schip op de werf voor verbouwingen, voor modernisering en revisie en daardoor blijven we ons thuisvoelen op dit prachtige schip van de HAL-vloot. Meer nog, we raakten er zo mee vertrouwd, dat we het ook een beetje “als van ons” wilden beschouwen. 

Omschrijving: 
Het ouderwetse karwei betrof een gedeelte voorsteven boven de waterlijn. Begin van dit jaar was de “Nieuw Amsterdam” bij een aanvaring betrokken en liep het in- en uitwendige niet onbelangrijke schade op. 
Om het vaarplan niet in de war te sturen werd in de U.S.A. een noodreparatie toegepast. Tussen twee dienstreizen door werden twaalf dagen uitgetrokken voor dokken bij de RDM om de geschonden neus te kunnen herstellen. Het zijn er tien geworden en dat is te danken aan onze werkers die dag en nacht, ook op de beide feestdagen, zich hiervoor hebben ingezet. 
Laswerk was er hoegenaamd niet bij; voornamelijk de klinkers kwamen in touw en vooral in de stille avonduren waren zij het die de aandacht van de wandelaars langs de Heysekade trokken. Ook de branders leverden een belangrijk aandeel; als extra presentje op Koninginnedag zorgden zij voor fraai vuurwerk. 
De voldoening op de morgen van de achtste mei, toen de “Nieuw Amsterdam” weer vertrok naar de Wilhelminakade en zijn trotse steven het water van de Maas deed klieven, werd de volgende dag wel een beetje getemperd bij het bericht over een nieuwe aanvaring. En dat het juist de “Gaasterdyk” was die hierbij werd betrokken, zal menig RDM-er als een tragische omstandigheid hebben beschouwd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1965) 

Citaten: 

Artikelen: 
– Ouderwets karwei, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juni 1965, blz. 5: PB-1965-06.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.