s.s. “Mecklenburg”, 1950, reparatie.

Foto boven: 28-10-1950. s.s. “Mecklenburg” uit Vlissingen ligt in de dokhaven bij de Nieuwe Waterweg.