s.s. “Havsten”, 1932, aanvaringsschade voorsteven.

Foto boven: 10-3-1932. “Havsten” in dok.

Meer informatie volgt t.z.t.