s.s. “Eastern Pioneer”, 1980, hulpmotoren.

Foto boven: Het m.s. “Eastern Pioneer” van de Gulfeast Ship Management in Hong Kong.

“Eastern Pioneer” kreeg twee nieuwe hulpmotoren. 
Het m.s. “Eastern Pioneer” (16.000 dwt) van de Gulfeast Ship Management, Hong Kong, verscheen eind september 1980 bij de RDM voor het verwisselen van twee hulpmotoren. 
Het schip werd daartoe opgenomen in dok 8. De bestaande “Allen” hulpmotoren werden hier via een gat in de huid onder de waterlijn uit het schip verwijderd en vervangen door twee tweedehands “Mirrlees” motoren, welke door de rederij werden aangeleverd. 
De verwisseling van de motoren vereiste een verhoging van de bestaande fundaties en het maken en aanbrengen van twee astussenstukken (make-up shafts) ter compensatie van de kleinere hoogte en kortere lengte van de geplaatste motoren in vergelijking met de vervangen motoren. 
Tegelijkertijd met de reparatie zijn het gebruikelijke knippen en scheren, alsmede diverse kleinere reparaties en enkele survey-werkzaamheden uitgevoerd. 
De werkzaamheden aan de “Eastern Pioneer” werden in de korte tijd van circa een week verricht. 
(Bron: Nieuws van de RDM, okt/ nov/ dec 1980) 

Omschrijving: 
Het m.s. “Eastern Pioneer” van de Gulfeast Ship Management, Hong Kong, kwam eind september 1980 bij de RDM voor het verwisselen van twee hulpmotoren. 
Tegelijkertijd met de reparatie zijn het gebruikelijke knippen en scheren, alsmede diverse kleinere reparaties en enkele survey-werkzaamheden uitgevoerd. 

Artikelen: 
– “Eastern Pioneer” kreeg twee nieuwe hulpmotoren, Nieuws van de RDM, okt/ nov/ dec 1980, blz 6: PB-1980-10-11-12.pdf