Bouwnummer RDM-225, s.s. “Dockyard VIII”, 1941, stoomsleepboot.

Foto boven: Stoomsleepboot “Dockyard VIII” ligt op 18 november 1974 aangemeerd in de dokhaven van de RDM.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam. 
Tonnage: 77 dwt, 230 twvp, 26,29 brt. 
Hoofdafmetingen: L = 24,88 m, B = 6,00 m, H = 2,90 m. 
Voortstuwing: 450 apk, 500 ipk, snelheid 9,5 kn. 
Verdere gegevens: Brandmerk 9764 Rott b, 1956. Meetbrief r 13205, d.d. 09-12-1941. 

Oud gediende werd afgelost. 
Weer is een stuk oude romantiek verdwenen. De “Dockyard VIII” met zijn vaak verwenste maar ook met zijn jeugdherinneringen oproepende rook-pluim heeft afgedaan. Doelloos ligt hij afgemeerd, te wachten op zijn eindbestemming. Zelfs een laatste sleepreis samen met de nieuwe “Dockyard VI” heeft er niet ingezeten. Bij het enthousiaste welkom dat opklonk toen zijn opvolger officieel werd overgedragen, zweeg zijn schorre stem in het koor der stoomfluiten. Een vertegenwoordiger van de nieuwe generatie heeft zijn taak overgenomen en wat voor een vertegenwoordiger. 
Het was een ongekende drukte op het achterdek van de nieuwe 1200 pk motorsleepboot de “Dockyard VI” toen vrijdagmorgen 8 november 1974 de overdracht plaats vond. Onder de vele gasten … … … … 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1974) 

Historie: 
De RDM had vooral na de Tweede Wereldoorlog een vrij grote vloot van opvallende werfsleepboten. Met hun dikke rode schoorstenen, getooid met zwart-witte banden, geplaatst vóór en deels zelfs ìn het houten stuurhuis, waren ze een karakteristieke verschijning in het Rotterdamse havengebied. Voor die constructie werd destijds gekozen met het oog op een beter uitzicht naar achteren. Bijkomend voordeel was dat er geen verwarming in de stuurhut nodig was. De schoorsteen gaf voldoende warmte af. Alle RDM-slepers droegen de naam Dockyard met een Romeins cijfer erachter. Ze waren voor een groot deel in de periode 1940-1946 op de eigen werf gebouwd, toen er vanwege de oorlog nauwelijks schepen werden gerepareerd of van de helling kwamen. 
Kiellegging op 27-03-1940, tewaterlating op 26-11-1940 en proefvaart op 24-12-1941. 
Op 09-12-1941 als “Dockyard VIII” opgeleverd aan de RDM. 
Op 8 november 1974 werd de stoomsleepboot “Dockyard VIII” vervangen door de nieuwe motorsleepboot “Dockyard VI”. 
De “Dockyard VIII” ging kort daarna naar de sloop, maar haar originele Lentz Compound stoommachine werd als museumstuk ten toon gesteld in het ramtorenschip “Buffel”. 

Citaten: 
– E-mail, Gerrit van den Tol, Thailand, 04-03-2013: 
… … Over Foto 9 uit 1970, die ook hier bij mij thuis in de woonkamer hangt, heb ik nog wat meer info. We lagen in de Maas of de Rijnhaven te wachten op een zeeboot die nog lag te lossen en naar de werf moest. Je ziet de binnenvaartschepen voor ons liggen. Naast ons ligt de “Dockyard II” met als kapitein Cor Kuipers, die de foto genomen heeft. De andere “Dockyard” sleepboten lagen er ook, maar aan de andere kant. 
De bemanningsleden op Foto 9 waren – op kapitein Jaap de Man en mijn persoon (stoker) na – allen van andere “Dockyard” sleepboten. Matroos Ed Wijnveld en machinist Cor Westdijk waren van de “IX”. De “IX” had een vaste machinist n.l. Dingeman de Bruin en Cor Westdijk voer – net als mijn persoon – boven de sterkte. Wij losten dan ook af op de andere sleepboten. Dat boven de sterkte varen kon toen allemaal nog, daar moet je nu niet meer mee aan komen. Tenslotte, stoker Henny Albrecht was van de “III”. … … 
… … Verder, stoker Aad de Wolf ken ik goed. Ik heb hem ongeveer 2 jaar geleden nog gesproken op de Heijplaat, toen ik bij mijn vriend Roel Zwama – bij jou wel bekend – was. 
Johan, nogmaals een heel verhaal, maar ook bij mij draagt de RDM een plaatsje in m’n hart. … …
 

Artikelen: 
– Varend personeel nam afscheid van kapitein Udo, personeelsblad “De Wekker”, december 1960, blz. 12: PB-1960-12.pdf
– Oud gediende werd afgelost, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, december 1974, blz. 4-5: PB-1974-12.pdf

Bronnen:
– Sleep & Duwvaart 17e jaargang, no. 111. 
– Arie Aalbers, Alblasserdam. 
– Gerrit van den Tol, Thailand.