s.s. “Boveric”, 1920, huidschade.

Foto boven: s.s. “Boveric” met huidschade bij de RDM.

Meer informatie volgt t.z.t