s.s. “Alblasserdyk”, 1954, onderhoud.

4-11-1954. Embarkatie Haile Selassie & Prins Bernhard “De Zeven Provincien”.

Meer informatie volgt t.z.t.