“Rode Zee”, Sleepboot, 1968, dokbeurt.

Foto boven: De “Rode Zee” in dok bij de NW voor een dokbeurt.

“Rode Zee” te gast op NW.
Voorafgaande aan haar officiële proeftocht, die op 1 augustus 1968 plaatsvond, heeft de motorsleepboot “Rode Zee” van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst op de Nieuwe Waterweg een korte dokbeurt ondergaan. Ook na afloop van de proefvaart lag de fraaie zeesleper enige tijd bij de NW afgemeerd. 
De “Rode Zee” is de derde sleepboot in de Smit’s 9000 ipk klasse, waartoe ook de “Zwarte Zee” en de “Witte Zee” behoren. De nieuwe aanwinst verschilt echter zowel uiterlijk als “innerlijk” zodanig van genoemde zeeslepers, dat de “Rode Zee” geenszins als zusterschip van de “Zwarte Zee” en de “Witte Zee” beschouwd kan worden. 
De naam “Rode Zee” bezit reeds een reputatie. In de geschiedenis van de zeegaande vloot van L. Smit & Co. wordt niet minder dan vier maal melding gemaakt van een sleper van die naam. 
L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst heeft thans de beschikking over twintig zeesleepboten. De rederij zelf beschouwt haar nieuwste paradepaard als de eerste telg van een nieuwe generatie zeeslepers.  
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1968) 

Omschrijving:

Citaten:

Artikelen:
– “Rode Zee” te gast op NW, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, augustus 1968, blz. 6: PB-1968-08.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.