Restauratie Spuit 17, 1973, brandweer Rotterdam.

Foto boven: De RDM knapte een antieke stoombrandspuit op, spuit 17 van de Rotterdamse brandweer geeft weer water.

RDM knapte antieke brandspuit op.
Gedurende de afgelopen maanden hebben enkele afdelingen tussen de bedrijven door een niet alledaags karwei tot een goed einde gebracht. Namens de Rotterdamse brandweer, waarmee de RDM goede relaties onderhoudt, was het verzoek binnengekomen of zij kans zou zien een antieke stoombrandspuit opnieuw bedrijfsklaar te maken. Na enig overleg werd op dit verzoek ingegaan en kort daarop arriveerde het uit 1895 daterende antieke “geval” bij de RDM. 
De afdeling Onderhoud heeft de stoomspuit geheel gedemonteerd. Vooraf waren van alle kanten detailfoto’s gemaakt, om aan de hand van deze opnamen later op de juiste wijze tot montage te kunnen overgaan. 
Jaren niet gewerkt
Volgens de schaarse gegevens die van de stoomspuit bekend waren is spuit 17, zoals zij bij Gemeentewerken Rotterdam te boek stond, voor het laatst ingezet tijdens het bombardement van 1940. Daarna stond zij onafgebroken in het kleine Rotterdamse brandweermuseum. Een extra moeilijkheid was dat alle bijbehorende papieren waren zoekgeraakt. In geen van de archieven van de Gemeentewerken kon iets van “No. 17” worden teruggevonden. Een lichtpunt was dat van de inmiddels verdwenen zusterspuiten 16 en 18 wel het een en ander was terug te vinden. Aan de hand van deze gegevens zijn op de RDM nieuwe schetsen gemaakt. Ze werden doorgegeven aan het Stoomwezen, district Rotterdam, dat opnieuw berekeningen maakte en richtlijnen uitgaf. Het resultaat was dat van het waterpijpketeltje van de spuit het officiële “ketelboek” kon worden afgegeven. Een woord van dank aan het Stoomwezen is hier zeker op zijn plaats. 
Aandeel bedrijfsschool
Ook leerlingen van de Bedrijfsschool hebben in het kader van hun opleiding een aandeel gehad in dit unieke karwei. Onder leiding van hun leermeesters de heren K. Hekelaar en J. Elscot werd het gehele pompgedeelte “overhaald”. Een voor hen niet alledaags werk dat met groot enthousiasme werd uitgevoerd. 
Weer in bedrijf
Nadat in de laatste week van september 1973 de geheel in oude stijl herstelde brandspuit had proefgestoomd, vertrok zij vrijdag 28 september op een zware oplegger naar haar eigenaar, de Rotterdamse brandweer. Tijdens het tweedaagse congres van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten, op 1 en 2 november 1973 in Rotterdam gehouden, presenteerde de Rotterdamse brandweer de oude glorie op de Maasboulevard. 
(Bron: Bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, december 1973.) 

Omschrijving:
Gedurende de afgelopen maanden hebben enkele afdelingen tussen de bedrijven door een niet alledaags karwei tot een goed einde gebracht. Namens de Rotterdamse brandweer, waarmee de RDM goede relaties onderhoudt, was het verzoek binnengekomen of zij kans zou zien een antieke stoombrandspuit opnieuw bedrijfsklaar te maken. 
Nadat in de laatste week van september 1973 de geheel in oude stijl herstelde brandspuit had proefgestoomd, vertrok zij vrijdag 28 september op een zware oplegger naar haar eigenaar, de Rotterdamse brandweer. Tijdens het tweedaagse congres van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten, op 1 en 2 november 1973 in Rotterdam gehouden, presenteerde de Rotterdamse brandweer de oude glorie op de Maasboulevard. 

Artikelen:
– RDM knapt antieke brandspuit op, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, december 1973, blz. 8-9: PB-1973-12.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven.