Restauratie brandspuit, ± 1961, brandweer Zelhem.

Foto boven: De oude brandspuit van de Zelhemse brandweer, rond 1961 gerestaureerd door de Bedrijfsschool van de RDM.

De Zelhemse brandspuit, die gemaakt is in 1691, is een originele Jan van der Heyden brandspuit die vermoedelijk eerst in Amsterdam dienst heeft gedaan. Dit type brandspuit is een verbeterde versie van de toenmalige in zwang zijnde blusmiddelen. Om een brand te bestrijden moest het water met emmers aangevoerd worden. Met twee ladders, die boven de pomp werden geplaatst, werd het water in de stortkoker gegooid. In Amsterdam was de brandspuit nog niet uitgevoerd met wielen, maar stond deze op een slede. Rond 1750-1760 is de brandspuit verkocht aan Wormerveer, waar de wielen onder de bandspuit geplaatst zijn. Sporen van deze verandering zijn terug te vinden op de brandspuit. In Wormerveer heeft de brandspuit ongeveer 100 jaar dienst gedaan voordat hij verkocht is aan Zelhem in de Gelderse Achterhoek, waar hij tot 1930 in gebruik is geweest. 
De brandspuit met de leren emmers werden in de oorlogsjaren verborgen in een boerderij in Halle, ook in de Gelderse Achterhoek. In 1960 kwam een verzekeringsagent daar op bezoek en deze had wel interesse in de leren emmers. Die kon hij wel krijgen, maar dan moest hij alles meenemen. 

Omschrijving:
Omstreeks 1961 is de brandspuit door de Opleidingsschool van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) gerestaureerd en de brandspuit kwam toen in particulier bezit. Door een toevalligheid werd de brandspuit door een Zelhemse brandweerman terug gevonden en werd deze in bruikleen afgestaan aan de Zelhemse brandweer.

Bronnen:
– Oud-Zelhem