“Reactorvat”, 1981, Het Laatste RDM reactorvat.

Foto boven: 17-6-1981. Het laatste door de RDM gemaakte Reactorvat.