“Reactorvat”, 1976, Cofrentes (E).

Foto boven: 13-11-1976. Het vervoer van het grootste – ooit bij RN/ de RDM vervaardigde – reactordrukvat.

Opdracht voor zeer groot reactorvat.
Van het Amerikaanse concern General Electric hebben we opdracht gekregen voor een reaktorvat, bestemd voor de Spaanse kerncentrale Cofrentes die wordt gebouwd in opdracht van Hidro-electrica Espanola. De kerncentrale wordt uitgerust met een General Electric kernreactor van het moderne BWR-type met een vermogen van 975 MW. Het reactorvat gaat 560 ton wegen en krijgt een diameter van ca. 6 meter. Nog nooit hebben wij een vat van dergelijke afmetingen gebouwd. Zodra het vat gereed is, zal het in zijn geheel naar Spanje worden verscheept. 
Verder is bekend gemaakt dat RSV samen met General Electric een aanbieding heeft uitgebracht voor de eerstvolgende Nederlandse kerncentrale. 
(Bron: Nieuws van de RDM, aug/sep 1973) 

Grootste drukvat, ooit door RN gebouwd, opgeleverd.
Ongeveer half november 1976 verliet het grootste tot nu toe door Rotterdam Nuclear vervaardigde reactorvat de Apparatenfabriek. Het drukvat heeft een totaalgewicht van 563 ton. Het vat is van het zogenaamde BWR type. Dat wil zeggen: Boiling Water / Reactor vessel oftewel kokend water reactorvat. Het totale geleverde vermogen zal 975 Megawatt bedragen. De bouw van het drukvat heeft 3,5 jaar in beslag genomen. Voor het transport overzee werd het vat gevuld met een edelgas ter bescherming tegen corrosie. Inmiddels is het per boot veilig in het land van bestemming aangekomen. 
Kwaliteitscertificaat
Voor de bouw van onderhavig reactorvat heeft RN een zogeheten “N”-stamp ontvangen. Dit is een document geautoriseerd door het ASME – American Society of Mechanical Engineers – een Amerikaans kwaliteitsinstituut. 
Het verleent RN de bevoegdheid vaten volgens de uiterst zware kwaliteitseisen van het ASME te bouwen. Anders gezegd betekent dit document, dat RN aan deze zware eisen kan voldoen. 
Een ander opmerkelijk feit is, dat RN de eerste fabriek is buiten Amerika en binnen Europa, die een reactorvat van genoemd “N”-stamp mocht voorzien. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/dec 1977) 

Omschrijving:
Half november 1976 vond het transport naar Spanje plaats van het grootste – ooit door Rotterdam Nucleair (RN/RDM) vervaardigde – reactordrukvat voor buitenlandse rekening. Het vat werd voor het transport met een edelgas gevuld om het inwendige tegen corrosie te beschermen. 
Het betreft hier een BWR drukvat, BWR = Boiling Water Reactor (kokend water reactor), dat bestemd was voor een 975 MW kerncentrale in Spanje die in oktober 1984 in bedrijf kwam. Het gewicht van het vat bedroeg ongeveer 563 ton en de bouw ervan bij de RDM vergde 3½ jaar. 

Citaten:
– en.wikipedia.org: 
… … Cofrentes Nuclear Power Plant is a nuclear power station type BWR located at Cofrentes in Spain. Cofrentes NPP entered service on October 14, 1984, with an installed power capacity of 992 MWe. Through improvements, it has successfully expanded its power gradually, first to 110% (1,092 MWe), and then to 111.85%, equivalent to 1,110 MWe, allowing supply virtually all of the domestic energy consumption of families at Valencian Community. … …

Artikelen:
– Opdracht voor zeer groot reactorvat, Nieuws van de RDM, aug/sept 1973, blz 7: PB-1973-08-09.pdf
– Grootste drukvat, ooit door RN gebouwd, opgeleverd, Nieuws van de RDM, nov/dec 1976, blz 7: PB-1976-11-12.pdf.

Bronnen:
– Arie Aalbers – Alblasserdam
– Bas Spekman – H.I. Ambacht.