Reactordrukvat, 1972, Sequoyah-2 (USA).

Foto boven: Het geopende reactordrukvat van de voor onderhoud stilgelegde kerncentrale Sequoyah-2 (USA).

Omschrijving:
Diverse opdrachten op het gebied van kernenergie werden door de RDM in het verslagjaar 1972 tot een goed einde gebracht, waaronder de reactordrukvaten voor de kerncentale van Borssele, de Amerikaanse Sequoya-2 kerncentrale en de Zweedse Ringhals-2 kerncentrale. 
Het reactordrukvat werd door de RDM op 12 juli 1972 op transport naar Westinghouse Electric Corporation (de opdrachtgever) in de U.S.A. gezet. Het betreft hier een type PWR drukvat, PWR = Pressurized Water Reactor (druk water reactor), voor een kerncentrale die in december 1981 in bedrijf kwam en in 2012 nog in bedrijf was. 

Artikelen:
– Reactorvaten verlieten RDM, Nieuws van de RDM, juli 1972, blz 17: PB-1972-07.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.