“Reactordrukvat”, 1972, Ringhals-2, Zweden.

Foto boven: Het reactorvat voor de Zweedse kerncentrale Ringhals-2 gaat in 1972 scheep op m.s. “Brunneck”.

Reactorvaten verlieten RDM.
Opnieuw is een reactorvat voor een kerncentrale gereed gekomen. Dit keer bestemd voor de 800 MWe kerncentrale Ringhals II in Zweden. Zo zachtjes aan raak je gewend aan die zware en bizondere transporten en vind je het vanzelfsprekend dat alles “op rolletjes” loopt. Niettemin blijft het transport uit de apparatenfabriek over de werf naar een schip een opdracht die zeer secuur moet worden uitgevoerd. We hebben er met onze neus bovenop gestaan en in gedachten geapplaudiseerd voor iedereen die met dit transport te maken had. Geweldig, in één woord. 
Op dinsdag 30 mei rolde het gevaarte over de weg. De fa Van Twist had zwaar materieel laten aanrukken om het in totaal 312 ton wegende vat van de apparatenfabriek naar de Stuwadoorsmaatschappij Heyplaat te vervoeren. Daar lag de “Brunneck”, een Duits roll-on/roll-off schip gereed om het vat te ontvangen op een aan dek gereedstaande 350 tons combinatie van de fa Stoof. Voor de drijvende bok Matador was het een klein kunstje om dat te verwezenlijken …. Op 31 mei vertrok de “Brunneck”. 
Na aankomst in de Videberghavn, ca. 60 km ten zuiden van Gothenburg, in de onmiddellijke omgeving van de centrale, kon het vat op de combinatie direct van boord naar de bouwplaats worden gedirigeerd. 
Intussen zijn nog twee andere reactorvaten opgeleverd, te weten het vat voor de centrale Borssele en voor de Amerikaanse centrale Sequoyah II. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1972) 

Omschrijving:
Het reactordrukvat werd door de RDM gemaakt en op 30 mei 1972 voor Westinghouse Electric Corporation (de opdrachtgever) met de drijvende bok “Matador” aan boord van het Duitse roll-on / roll-off schip m.s. “Brunneck” op transport naar Zweden gezet. 
Het betreft hier een type PWR drukvat, PWR = Pressurized Water Reactor (druk water reactor), van kerncentrale Ringhals-2 die in augustus 1974 in bedrijf kwam en in 2012 nog in bedrijf was. 
De vier Ringhals kernreactoren (gelegen op 60 km ten zuiden van Göteborg, Zweden) leveren momenteel samen ongeveer 20 % van de totale electriciteitsbehoefte van Zweden. De centrale is eigendom van Vattenfall (70 %) en Eon (30 %). 

Artikelen:
– Reactorvaten verlieten RDM, Nieuws van de RDM, juli 1972, blz 17: PB-1972-07.pdf.

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam. 
– Bert Kroes, Brussel, België. 
– Ddghansa Scheepsfoto’s.