“Reactordrukvat, 1971, Surry-2 (USA).

Foto boven: 16-3-1971. Reactorvat voor de Amerikaanse kerncentrale in aanbouw, bij het plaatsje Surry aan de James River in de staat Virginia.

RDM-vat vertrok naar U.S.A.
Behoedzaam laat de bok Matador het 300 ton wegende vat in het ruim van de “Hansa Trade” zakken. Voor de tweede maal binnen een relatief korte periode heeft ons bedrijf een reactorvat opgeleverd voor een Amerikaanse kerncentrale. Dit vat was bestemd voor de tweede eenheid van de Surry-centrale, die in de staat Virginia in aanbouw is voor de Virginia Electric Power Company. Elke eenheid krijgt een vermogen van 800 MWe. 
Nadat het ca. 13 meter hoge vat de reeks zware eindbeproevingen in onze apparatenfabriek glansrijk had doorstaan, werd het in de nacht van 15 op 16 maart aan boord geplaatst van het motorschip “Hansa Trade”, dat in charter vaart voor de Britse rederij Regent Line te Londen. Furness vertegenwoordigt deze rederij te Rotterdam. Kompleet met transportslede en voorzien van een speciaal transportdeksel woog het vat bijna 300 ton. De inwendige diameter bedroeg ca. 4 meter, terwijl de wanddikte maar liefst 236 mm beliep. Bij het vertrek zag het zware gevaarte er op z’n zachtst gezegd elegant uit. Onze mensen hadden het zilverkleurig geverfd. Bovendien waren duidelijke borden op het vat aangebracht, waarop de belangrijkste gegevens stonden aangegeven. 
In nauwe samenwerking met vele betrokken instanties en bedrijven had onze afdeling Expeditie een zorgvuldig uitgekiend “transportprogramma” opgesteld. De ons welbekende firma Van Twist verzorgde het landtransport, dat qua afstand overigens niet veel voorstelde. Om bij de “Hansa Trade” te komen, moest het vat slechts enkele honderden meters afleggen. Het schip lag namelijk afgemeerd aan het terrein van de S.S.M. in de Waalhaven. Het transport verliep letterlijk en figuurlijk op rolletjes. Onze 750 tons kraan tilde het “zilveren” vat in de apparatenfabriek op een reusachtige wagen van Van Twist. Daarna rolde het transport via de Oostpoort rechtstreeks het S.S.M.-terrein op. De bok Matador – hefvermogen 400 ton – lag daar klaar om het vat aan boord van de “Hansa Trade” te zetten en hetzelfde lot wachtte het deksel, dat overigens nog altijd een gewicht had van 62 ton. Vooraf had men aan boord van de “Hansa Trade” enkele speciale voorzieningen moeten treffen met het oog op deze kostbare en beslist niet alledaagse lading. 
Lichter
De “Hansa Trade” is met bestemming Newport News aan de Amerikaanse Oostkust vertrokken. Na aankomst daar wordt het vat overgeladen op een lichter, waarmee het gevaarte verder landinwaarts wordt vervoerd tot het plaatsje Surry aan de James River. De Surry-centrale is een projekt, dat de RDM al langer kent. Het eerste vat dat ons bedrijf in juli van het vorig jaar namelijk opleverde was immers bestemd voor de eerste eenheid van dezelfde centrale. 
Opdrachtgever voor beide vaten was het Amerikaanse concern Westinghouse. Nadat de twee vaten oorspronkelijk bij een Amerikaanse vatenbouwer in bestelling waren gegeven, verwierf de RDM in de loop van 1969 deze order toen bleek dat de Amerikanen het karwei niet tijdig zouden klaren. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1971) 

Omschrijving:
Het reactordrukvat werd door de RDM op 15 maart 1971 op transport naar Westinghouse Electric Corporation (de opdrachtgever) in de U.S.A. gezet. Het betreft hier een type PWR drukvat, PWR = Pressurized Water Reactor (druk water reactor), voor een kerncentrale die in maart 1973 in bedrijf kwam en in 2012 nog in bedrijf was. 

Citaten:

Artikelen:
– RDM-vat vertrok naar U.S.A., Nieuws van de RDM, april 1971, blz 3-4 +6: PB-1971-04.pdf.

Bronnen: 
– Stadsarchief Rotterdam.