Reactordrukvat, 1970, Surry-1 (USA).

Foto boven: 4-7-1970. Het vervoer van het drukvat voor Surry-1 van Heijplaat naar de Prinses Margriet haven voor transport over zee.

Eerste komplete vat vertrok naar U.S.A.
Bij de RDM is het eerste komplete reactordrukvat voor een Amerikaanse kerncentrale gereed gekomen. Op dinsdag 7 juli 1970 vertrok het gevaarte – met deksel woog het ruim 300 ton – per schip uit Rotterdam. Het reactorvat is bestemd voor de centrale Surry I, die bij het plaatsje Surry aan de James River in de Staat Virginia in aanbouw is voor rekening van de Virginia Electric Power Company. Op 1 juli van het vorig jaar ontving de RDM van het Amerikaanse concern Westinghouse Electric Corporation opdracht om het vat – waarvan onderdelen reeds in Amerika waren vervaardigd – te voltooien. Westinghouse levert voor deze centrale de komplete nucleaire installatie. De centrale Surry I krijgt een vermogen van 743 MWe. Het reactorvat heeft een inwendige diameter van bijna vier meter, terwijl de lengte ca. 12,60 meter bedraagt. 
Transport
Op maandagmorgen 6 juli werd in alle vroegte een begin met het transport van het vat gemaakt. Van de RDM werd het over de weg naar de Prinses Margriethaven vervoerd, waar de bok Matador (max. hefvermogen 400 ton) het gevaarte in het ruim van het containerschip m.s. “Mormacsea” heeft geplaatst. Dit schip vertrok de dag daarop uit Rotterdam met bestemming Newport News, een havenplaats aan de Amerikaanse Oostkust. Na aankomst daar wordt het vat op een lichter gezet, die het tot vlakbij de bouwplaats van de centrale zal brengen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1970) 

Omschrijving:
Het reactordrukvat werd door de RDM op 7 juli 1970 op transport naar Westinghouse Electric Corporation (de opdrachtgever) in de U.S.A. gezet. Het betreft hier een type PWR drukvat, PWR = Pressurized Water Reactor (druk water reactor), voor een kerncentrale die in juli 1972 in bedrijf kwam en in 2012 nog in bedrijf was. 

Citaten:
– www.freewebs.com (aangepast citaat): 
… … In een PWR (Pressure Water Reactor) gebeurt de stoomproductie in 3 stappen: 
1. In de primaire kring of eerste kring geven de splijtstof houdende staven in de reactor warmte af. De temperatuur van het water wordt 300 °Celcius, maar het water gaat niet koken. Dit komt doordat het onder hoge druk – zo’n 155 bar – wordt gehouden, vandaar de naam “druk-water-reactor”. 
2. Het verhitte water geeft zijn warmte over aan een secundaire of tweede kring. De druk in deze kring is veel lager, waardoor het water overgaat in stoom. De stoom dient om een turbine aan te drijven, waaraan een electrische generator is gekoppeld. 
3. In de tertiaire of derde kring gaat de stoom die de turbine verlaat door afkoeling opnieuw over in water. Dit koelproces gebeurt in een condensor door middel van een derde of tertiaire koelkring, waarin koelwater afkomstig van een externe bron circuleert. 
Door deze strikte scheiding wordt vermeden dat radioactiviteit in de buitenwereld terechtkomt. … …

Artikelen:
– Eerste komplete vat vertrok naar U.S.A., Nieuws van de RDM, augustus 1970, blz 12: PB-1970-08.pdf.

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam.