Reactordrukvat, 1970, Quad Cities-2 (USA).

Foto boven: Het RDM-project Quad Cities-2 kwam in 1970 gereed. Op Internet wordt echter over Quad Cities-1 gesproken.

Quad Cities II. 
Op de 8ste april 1970 kreeg een belangrijke nucleaire opdracht definitief zijn beslag op ons bedrijf. Het onderste en belangrijkste gedeelte van een enorm reactorvat ging toen scheep voor een lange reis naar het hartje van de Ver. Staten om bij het bedrijf Babcock & Wilcox te worden samengevoegd met het bovenste gedeelte van het vat. Na voltooiing zal het komplete vat naar de uiteindelijke bestemming bij het plaatsje Quad Cities – gelegen aan een zijrivier van de Mississippi – worden getransporteerd. Daar bouwt General Electric een van de grootste elektrische centrales van Amerika. 
Te hulp 
In de zomer van 1968 kwam Babcock & Wilcox tot de conclusie, dat zij het vat voor de centrale Quad Cities II niet op tijd zou kunnen afleveren. Het Amerikaanse bedrijf (30.000 werknemers en 35 vestigingen in Amerika en daarbuiten) riep daarop de hulp in van de RDM, hetgeen uiteraard een moeilijke beslissing is geweest. Op de eerste plaats was er het transport van de zware onderdelen van midden Amerika naar Rotterdam en op de tweede plaats is het natuurlijk nooit prettig om een karwei waaraan men is begonnen door mensen aan de andere kant van de wereld te laten afmaken. Daarbij moet tevens in aanmerking worden genomen dat het hier gaat om werk waaraan kwalitatief bijzonder hoge eisen worden gesteld. De veiligheid van een reactorvat moet onder alle omstandigheden zijn gewaarborgd. Bij de fabricage van deze onderdelen zijn kwaliteit en veiligheid dan ook alles overheersende faktoren. Daarnaast is de levertijd uiteraard ook erg belangrijk. Het te laat opleveren van een vat heeft tot gevolg dat een elektrische centrale ook later in bedrijf komt met alle nadelen van dien! 
Goed einde 
De voltooiing van het onderste gedeelte van dit vat vormde voor de RDM geen eenvoudige opgave. Met de tijdige oplevering van het 250 ton wegende onderdeel is echter duidelijk gebleken, dat Babcock & Wilcox niet tevergeefs voor dit karwei op de RDM-deur heeft geklopt. Dag en nacht, weekends en feestdagen hebben allen die aan dit projekt hebben gewerkt – van hoog tot laag – hun beste krachten gegeven om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De direktie is dan ook trots op de betrokken RDM-ers en een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Deze woorden van dank en waardering klinken bovendien door in een brief, die de heer H.K. Blackman op 2 april aan de direktie heeft verzonden en welke wij met veel genoegen ter kennis brengen van allen, die aan het Quad Cities projekt hebben gewerkt. 
Een vrije vertaling van deze brief luidt: “Het is mij een behoefte tegen het einde van mijn plaatsing bij uw bedrijf mijn dank uit te drukken aan allen van hoog tot laag, die hun allerbeste krachten gegeven hebben gedurende de laatste weken en maanden om het Quad Cities projekt tot een goed einde te brengen. Ik ben getroffen door de goede voorbereiding, fabricagemethode en samenwerking, die hierbij aan de dag zijn gelegd. Mijn taak werd hierdoor zeer vergemakkelijkt. Ik wil alle personeelsleden hartelijk danken, die mijn verblijf in Nederland tot één van de meest prettige plaatsingen hebben gemaakt, die ik ooit gehad heb. Ik heb het gevoel, dat de mensen met wie ik contact heb gehad, mijn vrienden zijn geworden en hoop werkelijk, dat zij dat ook zo voelen. Ik dank u nogmaals hartelijk voor de vriendschap en samenwerking die ik heb mogen ondervinden en ik wens u allen en de RDM veel succes voor de toekomst. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Harold K. Blackman.”. 
Nog een uitspraak van dezelfde heer Blackman op de dag voor zijn vertrek: “Ik wilde wel, dat wij zulke werknemers in Amerika hadden.”. Om te voorkomen dat wij verwaand worden, menen wij hier te moeten eindigen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1970) 

Omschrijving: 
Het betreft hier een BWR drukvat, BWR = Boiling Water Reactor (kokend water reactor), voor een centrale die in maart 1972 in bedrijf kwam. 
Dit reactordrukvat verliet op 8 april 1970 de werf voor haar zeereis naar de Verenigde Staten van Amerika. 

Artikelen: 
– Quad Cities-2, Nieuws van de RDM, augustus 1970, blz 9: PB-1970-08.pdf
– Energievoorziening, Nieuws van de RDM, mei/juni 1971, blz 10: PB-1971-05-06.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.