“Reactorbinnenwerk, 1965, Gundremmingen (D).

Foto boven: 12-3-1965. Het transport van het RVS binnenvat voor de nieuwe reactor te Gundremmingen in Duitsland.

De RDM vervaardigde dit reactorbinnenvat voor de kerncentrale te Gundremmingen, 30 km ten noordoosten van Ulm aan de Donau in Duitsland. In het binnenval vindt de verhitting van het water plaats, waarbij zich bovenin het binnenvat stoom vormt, die door een stel pijpen op het deksel kan ontwijken. Deze stoom (die wordt gedroogd in waterafscheiders, waarvan het afloopwater naar beneden terugvloeit om het binnenvat heen) verlaat het reactorvat onder een druk van 70 atmosfeer. Zij drijft de turbogenerator installatie aan, die een vermogen levert van 250 Megawatt. Van dit vermogen is 13 Megawatt nodig voor de hulpinstallaties in de centrale (pompen e.d.), de resterende 237 Megawatt zullen worden geleverd aan het 220 KV net in Zuid Duitsland. 
De opdrachtgeefster is International General Electric Operations S.A. 

Omschrijving:
Het complete binnenwerk werd van roestvrij staal gemaakt en woog 30 ton. De diameter is 3 meter en de hoogte 8 meter. Het totale binnenwerk met de waterafscheiders en stoomdragers is ongeveer 13 meter hoog. 

Artikelen:
– Tekst (aankondiging nieuwe opdracht), Nieuws van de RDM, december 1963, blz. 10: PB-1963-12.pdf
– Atomen voor stoom, Nieuws van de RDM, november 1964, blz 10-11: PB-1964-11.pdf
– Transport van het binnenvat voor de reactor te Gundremmingen, Nieuws van de RDM, april 1965, blz 4: PB-1965-04.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven. 
Stadsarchief Rotterdam.