Reactor “R 504”, 1959, Esso Rotterdam.

Foto boven: 28-09-1959. Transport van een reactor (R 504) bestemd voor de Esso raffinaderij.