Reactor “R 503”, 1959, Esso Rotterdam.

Foto boven: Transport van een reactor (R 503) bestemd voor de Esso raffinaderij.