“Prins Hendrik” Dok 2, 1903 – 1975, drijvend droogdok.

Foto boven: Het 7.500 ton metende Dok 2 komt uit Engeland te Rotterdam aan op 3 september 1903.

Tonnage: 7.500 dwt. 
Hoofdafmetingen: L = 300 ‘. 

Historie:
Op 3 september 1903 kwam het 7.500 ton metende Dok 2 uit Engeland in de Dokhaven van de RDM in Rotterdam aan. Door erg slecht weer op de Noordzee arriveerde het dok met “lekkende klinknagels” bij de RDM. Pas op 30 december 1903 kon – na zéér uitvoerige en langdurige reparaties – de eerste volledig succesvolle dokking plaats vinden. Op 3 oktober van hetzelfde jaar had Z.K.H. Prins Hendrik reeds zijn toestemming verleend voor het voeren van de doknaam “Prins Hendrik Dok 2”. 
Het Dok 2 werd op 1 juli 1953 versleept van de RDM naar de NW. Op haar plaats bij de RDM kwam het verlengde en verbrede Dok 7 van de NW. 
In het kader van een herstructureringsprogramma voor de scheepsreparatie divisie van de RSV werd Dok 2 in of vlak voor 1975 verkocht. De afbraak van de RDM was begonnen! 

Citaten:
– Het Schip, 21 januari 1927: 
… … Na aankomst der dokken aan de nieuwe werf op resp. 13 juli en 3 september 1903, kon eindelijk met het bedrijf op het nieuwe terrein worden begonnen. De eerste dokkingen hadden op resp. 18 augustus en 30 december 1903 plaats. Op 3 oktober van hetzelfde jaar werden de dokken in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten, door Z. Exc. Mr. de Marez Oyens, Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, feestelijk geopend, en werd dezen, na daartoe bekomen machtiging van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, den naam van “Prins Hendrik Dokken I en II” gegeven. … …

Artikelen:
– Jaarverslag over 1903, blz. 8-9: JV-1903.pdf
– Het 10.000-ste schip in dok, personeelsblad “De Wekker”, augustus 1953, blz. 2: PB-1953-08.pdf.

Bronnen: 
– 1902-1952, “Een Halve Eeuw ‘Droogdok'”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952. 
– Het 25-jarig bestaan van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.