“Prins Hendrik” Dok 1, 1903-1974, drijvend droogdok.

Foto boven: ± 1950. De Dokhaven van de RDM met Prins Hendrik Dokken 1 en 2.

Tonnage:
Hoofdafmetingen: L = 440 ‘. 

Historie:
Op 13 juli 1903 kwam Dok 1 in de Dokhaven van de RDM aan. De eerste dokking had op 18 augustus 1903 plaats, het schip was de “Batavier I”. Op 3 oktober van hetzelfde jaar verleende Z.K.H. Prins Hendrik zijn toestemming voor het voeren van de doknaam “Prins Hendrik Dok I”. 
In 1974 werd het droogdok voor sloop afgevoerd, zie Foto 9 hieronder. 

Citaten:
– Het Schip, 21 januari 1927: 
… … Na aankomst der dokken aan de nieuwe werf op resp. 13 juli en 3 september 1903, kon eindelijk met het bedrijf op het nieuwe terrein worden begonnen. De eerste dokkingen hadden op resp. 18 augustus en 30 december 1903 plaats. Op 3 oktober van hetzelfde jaar werden de dokken in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten, door Z. Exc. Mr. de Marez Oyens, Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, feestelijk geopend, en werd dezen, na daartoe bekomen machtiging van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, den naam van “Prins Hendrik Dokken I en II” gegeven. … …

Artikelen:
– Jaarverslag over 1903, blz. 8: JV-1903.pdf.

Bronnen:
– 1902-1952, “Een Halve Eeuw ‘Droogdok'”, uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952. 
Stadsarchief Rotterdam.
– s.s. “Axenfels”: ddghansa-shipsphotos