Poten/Voeten Jack-Up, 1977, Verolme Brazilië.

Foto boven: 15-7-1977. m.s. “Docklift 2” uit Willemstad wordt beladen met door de RDM gemaakte onderdelen voor een booreiland gemaakt voor Verolme in Brazilië.

Mooi, maar potig karwei in scheepsbouwwerkplaats.
Sinds half 1976 werkt de afdeling Nieuwbouw in de scheepsbouwwerkpiaats aan een interessante offshore opdracht. Het betreft hier een viertal poten voor een zelfheffend booreiland (jack-up drilling rig), alsmede de vier bijbehorende voeten. De driehoekige poten – elk 100 meter lang en circa 475 ton per stuk wegend – worden ieder afzonderlijk in acht aan elkaar passende stukken vervaardigd. De buitenmaat ofwel de zijde van de gelijkbenige driehoek bedraagt zo’n zeven meter. De tankfootings of pootvoeten hebben een gewicht van 85 ton per stuk, een diameter van dertien meter en een hoogte van twee-en-een-halve meter. 
De onderste pootsectie is een geheel dichte tank, in tegenstelling tot de zeven overige secties, die geheel uit een buizenconstructie bestaan. De tanksectie komt op de bodem van de zee te rusten en kan gevuld worden met water. Al naar gelang de hardheid van de bodem worden de voeten aan de tanksectie vastgelast, teineinde een groter steunoppervlak te verkrijgen. 
Hoogwaardig werk
Een opvallend punt is, dat deze opdracht uit zeer hoogwaardig werk bestaat. Zowel wat betreft de staalsoorten als het laswerk. Het speciale staal bijvoorbeeld bezit een zeer hoge trekvastheid. 
De kwaliteit van het laswerk dient aan de hoogste eisen op dit gebied te voldoen. Bovendien dient men met de grootste nauwkeurigheid te werk te gaan, waarbij uiterst nauwe toleranties gelden. Daartoe worden per pootsectie circa twintig tot dertig schietloden gebruikt om tijdens het lassen de constructie onder controle te houden. Het werk staat onder scherp toezicht en begeleiding van de TOC (The Offshore Company) uit Houston (Amerika), terwijl ook American Bureau of Shipping bij de order is betrokken. 
Doch de grote ervaring en vakbekwaamheid van de RDM staan borg voor een kwaliteitsproduct. 
Naar Brazilië
Eind april zullen de eerste secties onze werf verlaten met bestemming Verolme Brazilië, waar het booreiland wordt gebouwd. De laatste secties zullen eind juli volgen. Bij Verolme in Brazilië worden zes van de acht pootsecties aan elkaar gelast. De twee bovenste pootsecties zijn demontabel, dat wil zeggen: als men met het booreiland vaart gaan zij los mee. Eenmaal op bestemming worden zij op poten vastgeschroefd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1977) 

Potige verscheping naar Brazilië.
Zoals bekend vervaardigt de afdeling Nieuwbouw Offshore in de scheepsbouwwerkplaats vier poten voor een booreiland. Dit booreiland is in aanbouw bij Verolme Brazilië. De poten worden hier in secties gebouwd en in Brazilië tot één geheel samengesteld. 
Op 14, 15 en 16 juli 1977 vond de verscheping plaats van in totaal 24 secties, t.w.: vier ronde pootvoeten van 85 ton elk, vier onderpoten met ingebouwde tanks, elk 125 ton en zestien pootsecties, variërend van 55 tot 65 ton per stuk. De beide kranen van helling 8 transporteerden de secties naar de waterkant. Hier nam de bok “Taklift 2” van Smit Tak het werk over en plaatste de secties aan boord van het niet-alledaagse vaartuig “Docklift 2” van Big Lift. 
Na het zeevasten vertrok de “Docklift 2” op 18 juli 1977 naar Brazilië. 
Thans is men nog bezig met het afwerken van de twaalf resterende secties in de scheepsbouwwerkplaats. Als het werk volgens schema verloopt, zal het transport er van eind september / begin oktober plaatsvinden. 
De hieronder afgedrukte fotoreportage (Foto 4 t/m Foto 10) geeft een beeld van de transportwerkzaamheden bij helling 8. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli/aug 1977) 

Omschrijving:
Voor Verolme in Brazilië werden een viertal poten voor een zelfheffend booreiland (jack-up drilling rig), alsmede de vier bijbehorende pootvoeten vervaardigd. 

Artikelen:
– Mooi, maar potig karwei in scheepsbouwwerkplaats, Nieuws van de RDM, maart 1977, blz 1-2:  PB-1977-03.pdf
– Potige verscheping naar Brazilië, Nieuws van de RDM, juli/augustus 1977, blz 1-2:  PB-1977-07-08.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.