“Pingtaichuan Yi Hao”, zelfheffend werkplatform, 1979.

Foto boven: Augustus 1979. Zelfheffend werkplatform “Pingtaichuan Yi Hao” voor China.

RDM bouwt platform voor China.
Rijn-Schelde-Verolme heeft van de bouw van een zogeheten China opdracht gekregen voor zelfheffend werkplatform. Met de order is een bedrag van meer dan tien miljoen gulden gemoeid. Het hefeiland waarop een kraan en een hei-installatie worden geïnstalleerd, is bestemd voor de bouw van steigers in open zee. 
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij bouwt het platform: de NDSM in Amsterdam wordt ingeschakeld voor de constructie van onderdelen. In augustus 1979 moet het eiland klaar zijn. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979) 

Zelfheffend werkeiland voor China opgeleverd.
De tewaterlating van het zelf-heffend werkplatform voor China week af van de gebruikelijke methode. Op dinsdag 26 juni 1979 namelijk was het wachten op hoog water, zodat het platform op helling 8 van zelf zou opdrijven. In tegenstelling tot de doorgaans toegepaste stapelloop. Niettemin een zeer suc-cesvol verlopen operatie, die zonder officieel vertoon plaats vond. Zoals bekend is het hefeiland uitgerust met een kraan en een hei-installatie, waarmee met name de aanleg van steigers in open zee mogelijk zal zijn. De bouw is volgens programma verlopen. De grote pontonsecties, die op helling 8 zijn samengesteld, werden geleverd door de NDSM in Amsterdam. Het hefeiland. dat bij de overdracht op vrijdag 31 augustus 1979 “Pingtaichuan Yi Hao” gedoopt werd, is dinsdag 4 september j.l. van onze werf verrokken. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1979) 

Duikersteam bedrijfsbrandweer assisteert afdeling S&O.
Ten behoeve van enige reparatiewerkzaamheden in de bun van het zelf heffende werkeiland voor China zijn een tweetal duikers van de bedrijfsbrandweer ingeschakeld. Dat wil zeggen één van de RDM en één van W.F. 
De bun diende onder water afgedicht te worden met een blindplaat. Deze plaat moest buiten het ponton om eronder gebracht worden; werkzaamheden, die niet zonder hulp van duikers uit te voeren waren. De blindplaat werd met behulp van een kraan in het water gelaten en door de duikers onder het ponton gebracht op de plaats van de bun. Hier werd vervolgens een vanaf het pontondek neergelaten takel aangeslagen, waarop de plaat tegen de bodem van het ponton kon worden aangetrokken. Deze nevenactiviteiten voor de bedrijfsbrandweer vormen een welkome afwisseling en houden de betrokken duikers getraind. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1979) 

Omschrijving:
Voor China werd het hefeiland “Pingtaichuan Yi Hao” gebouwd, dat uitgerust is met een kraan en een hei-installatie, waarmee met name de aanleg van steigers in open zee mogelijk zal zijn. 

Artikelen:
– RDM bouwt platform voor China, Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979, blz 4: PB-1979-01-02-03.pdf
– Zelfheffend werkeiland voor China opgeleverd, Nieuws van de RDM, augustus 1979, blz 2: PB-1979-08.pdf
– Duikersteam bedrijfsbrandweer assisteert afdeling S&O, Nieuws van de RDM, augustus 1979, blz 4: PB-1979-08.pdf.

Bronnen: 
– Stadsarchief Rotterdam.