Passagiersschip s.s. “Chusan”, 1954, onderhoud.

Foto boven: Het passagiersschip s.s. “Chusan”, begin oktober 1954 voor onderhoud in dok 8.

Het dubbelschroef mailschip “Chusan” behoort aan de Peninsular and Oriental Steam Navigation Comp. te Londen (kortweg de P&O-lijn genoemd) en werd in juni 1950 door de bouwers, Vickers-Armstrongs Ltd. te Barrow in Engeland, afgeleverd. De schepen van de P. en 0. lijn zijn de RDM-dokken geen onbekende, net als de “Corornandel”, “Cannanore”, “Shillong”, “Soudan”, enz. Deze rederij is een goede klant van het RDM-reparatiebedrijf en reeds jaren voor de oorlog kwamen haar schepen aan de werf. 
Hier volgen enkele bijzonderheden van de “Chusan”. 
Het schip werd besteld in mei 1946, de kiel werd gelegd in februari 1947, het ging te water op 25 juli 1949 en werd afgeleverd in juni 1950. De lengte over alles bedraagt 672′-0″ = 204,82 m. De breedte is 85′-41″ = 25,91 m. De holte tot het C-dek is 48′-0″ = 14,63 m. De geladen diepgang is 29′-0″ = 8,84 m. De waterverplaatsing is ca. 26.000 ton á 1016 kg. De bruto tonnenmaat is 24.213 Reg. tonnen á 2,83 m3. De dienstsnelheid is 22 knopen of 41 km per uur. het aantal dekken bedraagt 8. Het aantal passagiers bedraagt in totaal 1026, nl. 475 le klasse en 551 toeristenklasse. 
In de machinekamer staan 2 stel stoomturbines, elk met een hoge-, middel- en lagedruk turbine. Het gezamenlijk vermogen, door middel van tandwielen op de schroefassen overgebracht, bedraagt 34.000 apk bij 130 omw/min. Twee grote en twee kleinere waterpijpketels leveren de benodigde stoom. 
Een bijzonderheid aan dit schip is ook dat dit het eerste grote schip is, voorzien van een z.g. “Denny-Brown Stabiliser”. Dit is een inrichting die ten doel heeft het slingeren in een zware zeegang aanzienlijk te beperken. Daartoe is in een speciale machinekamer onder in het schip, ongeveer midscheeps, aan B.B. en S.B. een machine opgesteld die, al naar behoefte, een vliegtuigvleugelvormig blad, ca. 3,70 X 2,00 m groot, uit een aan B.B. en S.B. in de romp van het schip ingelaten kast, kan steken. Teneinde de uitwerking van de bladen tegen het slingeren zo groot mogelijk te doen zijn, zijn ze aan elkaar tegengesteld, draaibaar om hun as. De werking ervan is dan gelijk aan die van een vliegtuigvleugel. Gaat b.v. het schip naar B.B. over, dan is het B.B.-blad “opgetrokken” – (de voorkant er van hoger dan de achterkant). Het tegen dit blad aanstromende water oefent dan een druk naar boven uit en werkt dus het “over B.B. gaan” tegen. Aan S.B. geschiedt, tegelijkertijd, juist het tegenovergestelde. Dit tegengesteld heen en weer draaien van de bladen, bij iedere slingering van het schip, gebeurt automatisch en wordt op de slingerperiode van het schip ingesteld. Het goede effect van deze “stabiliser” schijnt wel zo groot te zijn, dat nu ook, behalve op enkele andere passagiersschepen, deze toegepast zullen worden aan boord van de “Queen Mary” en de “Queen Elisabeth”, ’s werelds grootste schepen en wel op elk schip 2 stel. 

Omschrijving:
De s.s. “Chusan”, een groot passagiersschip van P&O, verbleef van 29 september tot 5 oktober 1954, in dok 8 voor het gebruikelijke onderhoud en het uitvoeren van enkele kleine reparaties. 

Artikelen:
– De “Chusan” in dok 8, personeelsblad “De Wekker”, oktober 1954, blz. 1-2: PB-1954-10.pdf.

Bronnen: 

Wikipedia
– Personeelsblad De Wekker, oktober 1954.