Opslagtanks propaan, 1955, Shell Pernis.

Foto boven: Bolvormige tank voor de opslag van vloeibaar propaangas voor Shell, gereed voor transport naar Pernis.

Omschrijving:
Voor “Shell” werden grote cylindrische en bolvormige tanks in de lasloods vervaardigd. In juli 1955 geschiedde (we zouden kunnen zeggen de tewaterlating) het transport van de eerste bolvormige tank, van de RDM-werf naar Shell-Pernis. 
Deze tank is een zeer merkwaardig soort tank, die dient voor de opslag van tot vloeistof samengeperst propaangas, dat vroeger als bijproduct in de raffinage van ruwe olie verwaarloosd werd. Dit product nam een steeds groter wordende plaats in ons bestel in en het werd in 1955 al gebruikt als brandstof in auto’s ter vervanging van benzine. Door de snelle verdamping (overgang tot gas), die afhankelijk is van de temperatuur, kan in deze tanks een vrij hoge spanning ontstaan. Vandaar de bolvorm ervan, die de geschiktste is om met een minimum aan staal aan die spanning weerstand te bieden. 
Deze tanks hebben een diameter van 11,50 m, een plaatdikte van 42 mm en een leeg gewicht van 180 ton. De inhoud ervan bedraagt 800 m3. 

Artikelen:
– Tewaterlating s.s. “Kara” en nog wat …, personeelsblad “De Wekker”, juli 1955, blz. 1-2: PB-1955-07.pdf
– Voorplaat, personeelsblad “De Wekker”, maart 1960, blz. 1: PB-1960-03.pdf
– Bij de voorplaat, personeelsblad “De Wekker”, april 1960, blz. 1-3: PB-1960-04.pdf.

Bronnen:
– Stadsarchief Rotterdam.